Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πολεμικά γεγονότα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

11

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άλωση Καισαρείας, 726

Άλωση Καισαρείας, 726 (14/10/2005 v.1) Fall of Caesarea, 726 (20/1/2006 v.1)

Με την άνοδο του χαλίφη Ισάμ στο θρόνο το 724, οι Άραβες επανέλαβαν τις σχεδόν ετήσιες επιδρομές τους στα βυζαντινά εδάφη της Μικράς Ασίας, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω των εσωτερικών προβλημάτων τους. Στο πλαίσιο των επιδρομών αυτών, το 726 ο Άραβας στρατηγός Μασλαμά ιμπν Αμπντ αλ-Μαλίκ κατέλαβε και λεηλάτησε την Καισάρεια, τη σημαντικότερη πόλη της Καππαδοκίας.

περισσότερα...

 

Άλωση της Μιλήτου 494 π.Χ.

Άλωση της Μιλήτου 494 π.Χ. (13/12/2005 v.1) Fall of Miletus, 494 BC - προς ανάθεση

Μετά την ήττα του στόλου των Ιώνων επαναστατών στη Λάδη το 494 π.Χ., η Μίλητος πολιορκήθηκε από ξηρά και θάλασσα. Η αποδυναμωμένη πόλη υπέκυψε στους Πέρσες προς τα τέλη του ίδιου χρόνου και ακολούθησε λεηλασία και καταστροφή. Οι περισσότεροι άντρες εξοντώθηκαν, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός αιχμαλωτίστηκε και ένα μέρος του μετεγκαταστάθηκε από το Δαρείο στις εκβολές του ποταμού Τίγρη. Η άλωση και τα επακόλουθά της επέφεραν το οριστικό τέλος της Μιλήτου ως σημαντικής δύναμης στην Ιωνία.

περισσότερα...

 

Αποχώρηση των Ελληνικών Στρατευμάτων και Πυρπόληση του Εσκίσεχιρ, 1922

Αποχώρηση των Ελληνικών Στρατευμάτων και Πυρπόληση του Εσκίσεχιρ, 1922 - προς ανάθεση Greek Army Evacuation - Arsoning, Eski Şehir, 1922 - προς ανάθεση

 

Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις και επαφές στη Μ.Ασία, 7ος-10ος αι.

Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις και επαφές στη Μ.Ασία, 7ος-10ος αι. - προς ανάθεση Arabs and Byzantines in Asia Minor, Conflicts and relationships, 7th-10th c. - προς ανάθεση

 

Γαλατικές Επιδρομές στη Μ. Ασία

Γαλατικές Επιδρομές στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Galatian Raids in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Γοτθικές Εκστρατείες (Αρχαιότητα)

Γοτθικές Εκστρατείες (Αρχαιότητα) (14/10/2005 v.1) Gothic expeditions (Antiquity) (25/1/2006 v.1)

Οι γοτθικές επιδρομές τον 3ο αι. μ.Χ. αποτέλεσαν ισχυρή δοκιμασία για τις μικρασιατικές πόλεις. Η ανεπάρκεια της ρωμαϊκής άμυνας είχε αποτέλεσμα τη λεηλασία πολυάριθμων πόλεων, με καταστροφικές συνέπειες για τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας.

περισσότερα...

 

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924 - προς ανάθεση Ethnic cleansing in Asia Minor, 1890-1924 - προς ανάθεση

 

Εκστρατεία Εμίρη Χαλεπίου στη Μ. Ασία, 960

Εκστρατεία  Εμίρη  Χαλεπίου στη Μ. Ασία, 960 - προς ανάθεση Campaign of the Emir of Aleppo in Asia Minor, 960 - προς ανάθεση

 

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 781-782

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 781-782 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 781-82 (27/1/2006 v.1)

Τον Φεβρουάριο του 782 οι Άραβες εισέβαλαν στη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Χαρούν αρ-Ρασίντ. Το κύριο σώμα προέλασε έως τη Βιθυνία, όπου περικυκλώθηκε από δυνάμεις του βυζαντινού στρατού. Χάρη στην προδοσία του στρατηγού Τατζάτη, όμως, οι Άραβες κατόρθωσαν να αιχμαλωτίσουν τρεις υψηλόβαθμους Βυζαντινούς αξιωματούχους. Για να τους απελευθερώσει, η αυτοκράτειρα Ειρήνη αναγκάστηκε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Η εκστρατεία έληξε τον Σεπτέμβριο του 782.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 806

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 806 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 806 (27/1/2006 v.1)

Στις 11 Ιουνίου 806 ο Άραβας χαλίφης Χαρούν αρ-Ρασίντ (Hārūn ar-Rashīd) εξεστράτευσε εναντίον της Καππαδοκίας, επικεφαλής πολυάριθμου στρατεύματος. Κατέλαβε τα Τύανα, την Ανδρασό, τη Μαλακοπέα, τη Σιδηρόπαλο, την Κύζιστρα, την Ηράκλεια και τη Θήβασα. Οι επιτυχίες αυτές ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α' να υπογράψει τελικά μια δυσμενή για τους Βυζαντινούς συνθήκη ειρήνης με τους Άραβες, την οποία, ωστόσο, δεν τήρησε στη συνέχεια.

περισσότερα...