Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πολιτικά γεγονότα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Ανταλκίδειος Ειρήνη ή Ειρήνη του Βασιλέως

Ανταλκίδειος Ειρήνη ή Ειρήνη του Βασιλέως - προς ανάθεση Antalcidas' Peace - προς ανάθεση

 

Ανταλλαγή των Πληθυσμών, 1923 - 1924

Ανταλλαγή των Πληθυσμών, 1923 - 1924 - προς ανάθεση Population Exchange, 1923-24 - προς ανάθεση

 

Απογραφή Ορθοδόξων στη Μικρά Ασία, 1912

Απογραφή Ορθοδόξων στη Μικρά Ασία, 1912 - προς ανάθεση Greek - Orthodox Population Census in Asia Minor, 1912 - προς ανάθεση

 

Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία

Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία (14/10/2005 v.1) Second Athenian League (25/1/2006 v.1)

Συμμαχία υπό την ηγεμονία της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 378 π.Χ. με σκοπό να αποτρέψει τις σπαρτιατικές επεμβάσεις στις ελληνικές πόλεις, ενώ κάθε πόλη-μέλος διατηρούσε την αυτονομία της. Η Συμμαχία εξασθένησε πολύ με αφορμή το Συμμαχικό Πόλεμο (357-355 π.Χ.).

περισσότερα...

 

Διάγγελμα Εφέσου

Διάγγελμα Εφέσου - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Ephesus Decree (14/10/2005 v.1)

Η συγκρότηση του ορκωτού δικαστηρίου στην Έφεσο αντιπροσωπεύει την πρώτη πράξη του Σύλλα, όταν εκείνος εγκαταστάθηκε στην Ασία, το 85/84 π.Χ. Η ενέργειά του αυτή αφορούσε την εκτέλεση των πρωταιτίων της μιθριδατικής κλίκας και έπειτα την ξεκάθαρη εξήγηση στους κορυφαίους άνδρες της Ασίας για τις τιμωρίες που θα υποστούν οι πόλεις τους επειδή επέλεξαν να ακολουθήσουν το Μιθριδάτη.

 

Διάταγμα του Δεκίου και Διωγμοί Χριστιανών

Διάταγμα του Δεκίου και Διωγμοί Χριστιανών - προς ανάθεση Decius' Edict and Persecutions of Christians - προς ανάθεση

 

Διατάγματα της Νικομήδειας και Διωγμοί των Χριστιανών

Διατάγματα της Νικομήδειας και Διωγμοί των Χριστιανών (14/10/2005 v.1) Edicts of Nicomedia and Percecutions of Christians during the reign of Diocletian (26/1/2006 v.1)

Το 302 κορυφώθηκαν τα αντιχριστιανικά μέτρα που λάμβαναν ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος από το 297 και ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός εναντίον των χριστιανών. Ο διωγμός διήρκεσε με διαλείμματα έως το 312, χρονιά της νίκης του Κωνσταντίνου εναντίον των εσωτερικών του αντιπάλων και της μεταστροφής του στο χριστιανισμό.

περισσότερα...

 

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821 - προς ανάθεση Persecutions of Christians, Smyrna 1821 - προς ανάθεση

 

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι.

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι. (14/10/2005 v.1) Persecution of the Followers of Eleutherios Paphlagon, 10th c.-11th c. (26/1/2006 v.1)

Περί το 1030 ο πατριάρχης Αλέξιος Στουδίτης επέβαλε τη διάλυση της μοναστικής κοινότητας που είχε συστήσει τον 10ο αιώνα ο μοναχός Ελευθέριος ο Παφλαγών. Η διδασκαλία του τελευταίου φέρεται ότι επικεντρωνόταν στη σεξουαλική ελευθερία για τους λαϊκούς, ενώ και οι μοναχοί επιτρεπόταν να έχουν δύο συζύγους. Οι οπαδοί του υποχρεώθηκαν να απομακρύνουν το σκήνωμά του από τη μονή στον Μωρόκαμπο της Λυκαονίας και να καταστρέψουν τα βιβλία και τις εικόνες του.

περισσότερα...

 

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565 (14/10/2005 v.1) Activity of John of Ephesus (26/1/2006 v.1)

Το ιεραποστολικό έργο του Ιωάννη Εφέσου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της θρησκευτικής πολιτικής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527-565) που στόχο είχε την ενότητα της αυτοκρατορίας μέσω της πίστεως. Ζηλωτής χριστιανός και αρχηγός των μονοφυσιτών στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιωάννης, με εντολή του αυτοκράτορα, πραγματοποίησε μία ιεραποστολή εκχριστιανισμού στην περιοχή της Εφέσου και των ορεινών ασιατικών επαρχιών Φρυγίας, Λυδίας και Καρίας (542-6). Ακολούθως συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα κατά...

περισσότερα...