Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Εξεγέρσεις

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821 - προς ανάθεση Persecutions of Christians, Smyrna 1821 - προς ανάθεση

 

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Εξέγερση Αριστοκρατικών Οικογενειών, 1340

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Εξέγερση  Αριστοκρατικών Οικογενειών, 1340 (14/10/2005 v.1) Civil war at Trebizond, Revolt of aristocratic families, 1340 (3/2/2006 v.1)

Η εσωτερική διαμάχη που υπέβοσκε στους κόλπους της αριστοκρατίας της Τραπεζούντας μετά το θάνατο του Μανουήλ Β΄ Μεγάλου Κομνηνού ξέσπασε την περίοδο της βασιλείας της Ειρήνης Παλαιολογίνας (1340-1341). Το 1340 η οικογένεια των Σχολαρίων, που αντιπροσώπευαν την αυλική αριστοκρατία, με τη στήριξη και άλλων οικογενειών της Τραπεζούντας στράφηκε εναντίον της αυτοκράτειρας και της οικογένειας των Αμυτζανταρίων που την υποστήριζαν. Η εξέγερση έληξε τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με την ήττα των...

περισσότερα...

 

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Στάση Δορανίτη, 1352

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Στάση Δορανίτη, 1352 - προς ανάθεση Civil war at Trebizond, Doranites revolt, 1352 - προς ανάθεση

 

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Στάση Καβασιτών, 1363

Εμφύλιος Πόλεμος Τραπεζούντος, Στάση Καβασιτών, 1363 - προς ανάθεση Civil war at Trebizond, Kabasitai revolt, 1363 - προς ανάθεση

 

Εξεγέρσεις Τζελαλήδων (celali) στη Μαγνησία 1604-1607

Εξεγέρσεις Τζελαλήδων (celali) στη Μαγνησία 1604-1607 - προς ανάθεση Celali uprising, Manisa (1604-1607) - προς ανάθεση

 

Εξεγέρσεις Τοπαρχών στη Σεβάστεια (μέσα 17ου αι.)

Εξεγέρσεις Τοπαρχών στη Σεβάστεια (μέσα 17ου αι.) - προς ανάθεση Uprising of local rulers in Sivaş (mid-17th century) - προς ανάθεση

 

Εξεγέρσεις των Τζελαλήδων (celali) στη Μικρά Ασία

Εξεγέρσεις των Τζελαλήδων (celali) στη Μικρά Ασία - προς ανάθεση Celali uprisings - προς ανάθεση

 

Εξέγερση Αντιοχείας, 1071-1078

Εξέγερση  Αντιοχείας, 1071-1078 (14/10/2005 v.1) Revolt at Antioch, 1071-78  (3/2/2006 v.1)

Η αντίδραση κατά της βυζαντινής αυτοκρατορικής εξουσίας στην Αντιόχεια εκδηλώθηκε με συνεχείς εξεγέρσεις των κατοίκων της μετά το 1071, τη στιγμή μάλιστα που η πόλη απειλούνταν άμεσα από τους Σελτζούκους. Παράλληλα, την Αντιόχεια την εποφθαλμιούσε ο Φιλάρετος Βραχάμιος, κυβερνήτης ανεξάρτητης ηγεμονίας στην Κιλικία, στην οποία την προσάρτησε στα τέλη του 1078. Έκτοτε, η βυζαντινή κυριαρχία έπαψε να υφίσταται σε αυτή τη στρατηγική για τη διατήρηση των μικρασιατικών εδαφών πόλη.

περισσότερα...

 

Εξέγερση Ακριτών, 1261

Εξέγερση Ακριτών, 1261 - προς ανάθεση Revolt of the Akritai, 1261 - προς ανάθεση

 

Εξέγερση Γότθων, 399

Εξέγερση Γότθων, 399 - προς ανάθεση Revolt of the Goths, 399 - προς ανάθεση