Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Εκκλησιαστικά γεγονότα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Σύνοδος Α΄ Οικουμενική Νικαίας, 325

Σύνοδος Α΄ Οικουμενική Νικαίας, 325 (14/10/2005 v.1) First Ecumenical Council of Nicaea, 325 (20/2/2006 v.1)

Το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας συγκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο για να αποκαταστήσει την ειρήνη στα εκκλησιαστικά ζητήματα της αυτοκρατορίας. Η Σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρείου, συνέταξε το Σύμβολο της Πίστεως και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Με τη Σύνοδο αυτή η Εκκλησία κρατικοποιήθηκε και ο συνοδικός θεσμός έγινε θεμελιώδης για την ορθοδοξία. Το γεγονός αυτό είχε μακροχρόνιες συνέπειες θεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα στην...

περισσότερα...

 

Σύνοδος Αγκύρας, 358

Σύνοδος Αγκύρας, 358 - προς ανάθεση Council of Ankyra, 358 - προς ανάθεση

 

Σύνοδος Αντιοχείας, 330

Σύνοδος Αντιοχείας, 330 - προς ανάθεση Council of Antioch, 330 - προς ανάθεση

 

Σύνοδος Αντιοχείας, 413

Σύνοδος Αντιοχείας, 413 - προς ανάθεση Council of Antioch, 413 - προς ανάθεση

 

Σύνοδος Γ΄ Οικουμενική Εφέσου, 431

Σύνοδος Γ΄ Οικουμενική Εφέσου, 431 (14/10/2005 v.1) Third Ecumenical Council of Ephesus, 431 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος έλαβε χώρα στην Έφεσο το 431 και είχε ως βασικό στόχο την καταπολέμηση του νεστοριανισμού. Κύριος αντίπαλος του επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου ήταν ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος. Ωστόσο στην Έφεσο διευθετήθηκαν πολλά ζητήματα κρισιμότερα από τον ανταγωνισμό των δύο μεγάλων θεολογικών εδρών της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Δογματικά θέματα που είχαν διευθετηθεί ως ένα βαθμό στη Β' Οικουμενική Σύνοδο (381) ανακύπτουν και πάλι, με το κέντρο βάρους όμως...

περισσότερα...

 

Σύνοδος Ζ΄ Οικουμενική Νικαίας, 787

Σύνοδος Ζ΄ Οικουμενική Νικαίας, 787 (14/10/2005 v.1) Seventh Ecumenical Council of Nicaea, 787 (20/2/2006 v.1)

Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από την αυτοκράτειρα Ειρήνη το φθινόπωρο του 787 στη Νίκαια της Βιθυνίας, ενώ η καταληκτήρια συνεδρία έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου, οι εικόνες πρέπει να φυλάσσονται στις εκκλησίες και να τους αποδίδεται ο ίδιος σχετικός σεβασμός που αποδίδεται και σε άλλα υλικά σύμβολα της χριστιανοσύνης, όπως ο Σταυρός και το Ευαγγέλιο. Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος σηματοδότησε το τέλος της πρώτης φάσης της Εικονομαχίας και υπήρξε η...

περισσότερα...

 

Σχίσμα "Αντιοχειανό", 330

Σχίσμα "Αντιοχειανό", 330 - προς ανάθεση Schism of Antioch, 330 - προς ανάθεση