Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Εκστρατείες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Εκστρατεία Εμίρη Χαλεπίου στη Μ. Ασία, 960

Εκστρατεία  Εμίρη  Χαλεπίου στη Μ. Ασία, 960 - προς ανάθεση Campaign of the Emir of Aleppo in Asia Minor, 960 - προς ανάθεση

 

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 781-782

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 781-782 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 781-82 (27/1/2006 v.1)

Τον Φεβρουάριο του 782 οι Άραβες εισέβαλαν στη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Χαρούν αρ-Ρασίντ. Το κύριο σώμα προέλασε έως τη Βιθυνία, όπου περικυκλώθηκε από δυνάμεις του βυζαντινού στρατού. Χάρη στην προδοσία του στρατηγού Τατζάτη, όμως, οι Άραβες κατόρθωσαν να αιχμαλωτίσουν τρεις υψηλόβαθμους Βυζαντινούς αξιωματούχους. Για να τους απελευθερώσει, η αυτοκράτειρα Ειρήνη αναγκάστηκε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Η εκστρατεία έληξε τον Σεπτέμβριο του 782.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 806

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 806 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 806 (27/1/2006 v.1)

Στις 11 Ιουνίου 806 ο Άραβας χαλίφης Χαρούν αρ-Ρασίντ (Hārūn ar-Rashīd) εξεστράτευσε εναντίον της Καππαδοκίας, επικεφαλής πολυάριθμου στρατεύματος. Κατέλαβε τα Τύανα, την Ανδρασό, τη Μαλακοπέα, τη Σιδηρόπαλο, την Κύζιστρα, την Ηράκλεια και τη Θήβασα. Οι επιτυχίες αυτές ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α' να υπογράψει τελικά μια δυσμενή για τους Βυζαντινούς συνθήκη ειρήνης με τους Άραβες, την οποία, ωστόσο, δεν τήρησε στη συνέχεια.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 838

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 838 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 838 (27/1/2006 v.1)

Στις 5 Απριλίου 838 ο χαλίφης αλ-Μουτασίμ εξεστράτευσε εναντίον των βυζαντινών εδαφών της Μικράς Ασίας. Στις 22 Ιουλίου τμήμα των δυνάμεών του νίκησε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο στον Δαζιμώνα. Στη συνέχεια, σύσσωμο το αραβικό στράτευμα κατέστρεψε την Άγκυρα και πολιόρκησε το Αμόριον, το οποίο κατέλαβε κι επίσης κατέστρεψε περί τα μέσα Αυγούστου. Κατόπιν οι Άραβες επέστρεψαν στα εδάφη τους.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Αράβων στο Θέμα Ανατολικών, 788

Εκστρατεία Αράβων στο Θέμα Ανατολικών, 788 - προς ανάθεση Campaign of the Arabs in Anatolikon theme 788 - προς ανάθεση

 

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον Αράβων στη Μ. Ασία, 837

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον  Αράβων στη Μ. Ασία, 837 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Byzantines against the Arabs in Asia Minor, 837 (27/1/2006 v.1)

Το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 837 ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος εξεστράτευσε εναντίον των Αράβων επικεφαλής πολυάριθμου στρατεύματος. Αρχικά κατέλαβε τη Σωζόπετρα, την οποία λεηλάτησε και κατέστρεψε, ενώ στη συνέχεια κατέλαβε και πυρπόλησε τα Αρσαμόσατα. Κατόπιν κινήθηκε βορειότερα, λεηλατώντας τα περίχωρα της Μελιτηνής. Μετά το πέρας της εκστρατείας και συνοδεία πλήθους αιχμαλώτων και λαφύρων, ο Θεόφιλος επέστρεψε τελικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου οργάνωσε λαμπρό θρίαμβο.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον Αράβων και Παυλικιανών, 856

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον Αράβων και Παυλικιανών, 856 (14/10/2005 v.1) Campaign of Byzantines against the Arabs and Paulicians, 856 (27/1/2006 v.1)

Στα τέλη του θέρους του 856 ο Πετρωνάς, στρατηγός των Θρακησίων, εξεστράτευσε εναντίον των Αράβων και των συμμάχων τους Παυλικιανών. Μέσω του εμιράτου της Μελιτηνής προωθήθηκε με τα στρατεύματά του μέχρι την περιοχή των Αρσαμοσάτων και της Άμιδας. Στη συνέχεια στράφηκε βορειότερα, προς την έδρα των Παυλικιανών, την Τεφρική, στα περίχωρα της οποίας προέβη σε λεηλασίες και καταστροφές. Κατόπιν επέστρεψε νικητής στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον Σελτζούκων στην Αρμενία, 1071

Εκστρατεία Βυζαντινών εναντίον Σελτζούκων στην Αρμενία, 1071 - προς ανάθεση Campaign of Byzantines against the Seljuks in Armenia, 1071 - προς ανάθεση

 

Εκστρατεία Βυζαντινών στα Σαμόσατα, 859

Εκστρατεία Βυζαντινών στα Σαμόσατα, 859 (14/10/2005 v.1) Campaign of the Byzantines against Samosata, 859 (27/1/2006 v.1)

Την άνοιξη του 859 ο νεαρός αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' και ο καίσαρ Βάρδας, επικεφαλής ισχυρών βυζαντινών στρατιωτικών δυνάμεων, εξεστράτευσαν με επιτυχία εναντίον των Αράβων στην περιοχή του Ευφράτη. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, οι Βυζαντινοί έφθασαν μέχρι το οχυρό των Σαμοσάτων, το οποίο ωστόσο δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν.

περισσότερα...

 

Εκστρατεία Βυζαντινών στον Πόντο, 691-692

Εκστρατεία Βυζαντινών στον Πόντο, 691-692 - προς ανάθεση Campaign of the Byzantines in Pontos, 691-92 - προς ανάθεση