Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πολιορκείες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Πολιορκία και Άλωση Εδέσσης, 943

Πολιορκία και Άλωση  Εδέσσης, 943 - προς ανάθεση Siege and fall of Edessa, 943 - προς ανάθεση

 

Πολιορκία και Άλωση Αμορίου, 838

Πολιορκία και Άλωση Αμορίου, 838 (14/10/2005 v.1) Siege and fall of Amorion, 838 - προς ανάθεση

Ο Άραβας χαλίφης Μουτασίμ (Mutasim), στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκίνησε εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις 5 Απριλίου 838, έθεσε το Αμόριον σε πολιορκία την 1η Αυγούστου. Παρά τα ανταλλάγματα που του υποσχέθηκε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος προκειμένου να αποχωρήσει, συνέχισε την πολιορκία και τελικά κατέλαβε το Αμόριον στα μέσα του μήνα.

περισσότερα...

 

Πολιορκία και Άλωση Αντιοχείας, 1097-1098

Πολιορκία και Άλωση Αντιοχείας, 1097-1098 - προς ανάθεση Siege and fall of Antioch,  1097-98  - προς ανάθεση

 

Πολιορκία και Άλωση Αντιοχείας, 968-969

Πολιορκία και Άλωση Αντιοχείας, 968-969 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Siege and fall of Antioch, 968-69 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Στις 18 Νοεμβρίου 968 ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Β' Φωκάς, μετά την κατάληψη σημαντικών παραλιακών φρουρίων και εδαφών στη Συρία, άρχισε την πολιορκία της Αντιόχειας. Η πολιορκία διήρκεσε σχεδόν ένα έτος, κυρίως λόγω της αναβλητικής τακτικής που ακολούθησαν οι Βυζαντινοί. Η πόλη αλώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 969, με αιφνιδιαστική έφοδο του Μιχαήλ Βούρτζη, στρατηγού του Μαύρου Όρους.

 

Πολιορκία και Άλωση Τραπεζούντος, 1461

Πολιορκία και Άλωση Τραπεζούντος, 1461 (14/10/2005 v.1) Siege and fall of Trebizond, 1461 - προς ανάθεση

Το τελευταίο προπύργιο του βυζαντινού ελληνισμού, που δεν είχε πέσει ακόμα στα χέρια των Οθωμανών μετά την κατάκτηση και της Πελοποννήσου από το Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή το 1458, ήταν η Τραπεζούντα. Ο κίνδυνος για την απώλειά της ήταν άμεσος, γι’ αυτό και ο αυτοκράτοράς της Δαβίδ αποφάσισε να έρθει σε συνεννοήσεις με Δυτικούς και Ανατολικούς ηγεμόνες, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν καρπούς. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε από τους Οθωμανούς επί 32 ημέρες και παραδόθηκε στις 15 Αυγούστου 1461.

περισσότερα...

 

Πολιορκία και Άλωση Τυάνων, 708

Πολιορκία και Άλωση Τυάνων, 708 (14/10/2005 v.1) Siege and fall of Tyana, 708 (13/2/2006 v.1)

Στις αρχές του θέρους του 707 οι Άραβες, υπό τους Μασλαμά ιμπν Αμπντ αλ-Μαλίκ και Αμπάς ιμπν αλ-Ουαλίντ, εισέβαλαν στην Καππαδοκία και πολιόρκησαν τα Τύανα. Στις αρχές του 708 ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός Β΄ απέστειλε ένα εκστρατευτικό σώμα, υπό τους Θεοφύλακτο Σαλιβά και Θεόδωρο Καρτερούκα, για να ενισχύσει την πόλη. Η ήττα του σώματος αυτού ανάγκασε τους κατοίκους των Τυάνων να παραδώσουν την πόλη στους Άραβες τον Μάρτιο του 708.

περισσότερα...

 

Πολιορκία Νικαίας, 726-727

Πολιορκία Νικαίας, 726-727 (14/10/2005 v.1) Siege of Nicaea, 726-27 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Στα μέσα Ιουλίου του 727 ισχυρές αραβικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Μωαβία πολιόρκησαν τη Νίκαια της Βιθυνίας, που βρισκόταν υπό τη διοίκηση του Αρταβάσδου, κόμητος του Οψικίου. Παρά τις ζημιές που προκάλεσαν στα τείχη, οι Άραβες δεν κατόρθωσαν να τα καταστρέψουν εντελώς και να καταλάβουν την πόλη. Στα τέλη Αυγούστου του 727 εγκατέλειψαν την προσπάθεια και αποχώρησαν.

περισσότερα...