Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ανταλκίδειος Ειρήνη ή Ειρήνη του Βασιλέως

Ανταλκίδειος Ειρήνη ή Ειρήνη του Βασιλέως - προς ανάθεση Antalcidas' Peace - προς ανάθεση

 

Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία

Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία (14/10/2005 v.1) Second Athenian League (25/1/2006 v.1)

Συμμαχία υπό την ηγεμονία της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 378 π.Χ. με σκοπό να αποτρέψει τις σπαρτιατικές επεμβάσεις στις ελληνικές πόλεις, ενώ κάθε πόλη-μέλος διατηρούσε την αυτονομία της. Η Συμμαχία εξασθένησε πολύ με αφορμή το Συμμαχικό Πόλεμο (357-355 π.Χ.).

περισσότερα...

 

Διάγγελμα Εφέσου

Διάγγελμα Εφέσου - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Ephesus Decree (14/10/2005 v.1)

Η συγκρότηση του ορκωτού δικαστηρίου στην Έφεσο αντιπροσωπεύει την πρώτη πράξη του Σύλλα, όταν εκείνος εγκαταστάθηκε στην Ασία, το 85/84 π.Χ. Η ενέργειά του αυτή αφορούσε την εκτέλεση των πρωταιτίων της μιθριδατικής κλίκας και έπειτα την ξεκάθαρη εξήγηση στους κορυφαίους άνδρες της Ασίας για τις τιμωρίες που θα υποστούν οι πόλεις τους επειδή επέλεξαν να ακολουθήσουν το Μιθριδάτη.

 

Διάταγμα του Δεκίου και Διωγμοί Χριστιανών

Διάταγμα του Δεκίου και Διωγμοί Χριστιανών - προς ανάθεση Decius' Edict and Persecutions of Christians - προς ανάθεση

 

Διατάγματα της Νικομήδειας και Διωγμοί των Χριστιανών

Διατάγματα της Νικομήδειας και Διωγμοί των Χριστιανών (14/10/2005 v.1) Edicts of Nicomedia and Percecutions of Christians during the reign of Diocletian (26/1/2006 v.1)

Το 302 κορυφώθηκαν τα αντιχριστιανικά μέτρα που λάμβαναν ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος από το 297 και ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός εναντίον των χριστιανών. Ο διωγμός διήρκεσε με διαλείμματα έως το 312, χρονιά της νίκης του Κωνσταντίνου εναντίον των εσωτερικών του αντιπάλων και της μεταστροφής του στο χριστιανισμό.

περισσότερα...

 

Ειρήνη της Απάμειας

Ειρήνη της Απάμειας (14/10/2005 v.1) Peace of Apamea (26/1/2006 v.1)

Η Ειρήνη της Απάμειας είναι η ειρηνευτική συνθήκη που ακολούθησε τη μάχη της Μαγνησίας. Με τη συνθήκη τελείωσε η σελευκιδική παρουσία στη Μικρά Ασία και άρχισε η επικυριαρχία της Ρώμης.

περισσότερα...

 

Ειρήνη του Καλλία

Ειρήνη του Καλλία (14/10/2005 v.1) Peace of Callias (26/1/2006 v.1)

Ειρήνη του Καλλία αποκαλείται η συνθήκη του 5ου αι. π.Χ. μεταξύ των Αθηναίων, που ήταν επικεφαλής των συνασπισμένων Ελλήνων, και των Περσών. Σχετίζεται άμεσα με τις τύχες των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας.

περισσότερα...

 

Συνδιάσκεψη του Τριπαραδείσου

Συνδιάσκεψη του Τριπαραδείσου (14/10/2005 v.1) Conference of Triparadisus (20/2/2006 v.1)

Η συνδιάσκεψη την οποία οργάνωσαν οι αντίπαλοι των Μακεδόνων Περδίκκα και Ευμένη στον Τριπαράδεισο της βόρειας Συρίας (321 π.Χ.) είχε ως αποτέλεσμα το διαμελισμό του βασιλείου της Ασίας, ολοκληρώνοντας έτσι τον κατακερματισμό του βασιλείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

περισσότερα...

 

Συνθήκη της Δαρδάνου

Συνθήκη της Δαρδάνου (14/10/2005 v.1) Treaty of Dardanus (20/2/2006 v.1)

Συνθήκη μεταξύ του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα και του Μιθριδάτη ΣΤ' η οποία σήμανε το τέλος του Α' Μιθριδατικού πολέμου.

περισσότερα...