Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι.

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι. (14/10/2005 v.1) Persecution of the Followers of Eleutherios Paphlagon, 10th c.-11th c. (26/1/2006 v.1)

Περί το 1030 ο πατριάρχης Αλέξιος Στουδίτης επέβαλε τη διάλυση της μοναστικής κοινότητας που είχε συστήσει τον 10ο αιώνα ο μοναχός Ελευθέριος ο Παφλαγών. Η διδασκαλία του τελευταίου φέρεται ότι επικεντρωνόταν στη σεξουαλική ελευθερία για τους λαϊκούς, ενώ και οι μοναχοί επιτρεπόταν να έχουν δύο συζύγους. Οι οπαδοί του υποχρεώθηκαν να απομακρύνουν το σκήνωμά του από τη μονή στον Μωρόκαμπο της Λυκαονίας και να καταστρέψουν τα βιβλία και τις εικόνες του.

περισσότερα...

 

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565 (14/10/2005 v.1) Activity of John of Ephesus (26/1/2006 v.1)

Το ιεραποστολικό έργο του Ιωάννη Εφέσου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της θρησκευτικής πολιτικής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527-565) που στόχο είχε την ενότητα της αυτοκρατορίας μέσω της πίστεως. Ζηλωτής χριστιανός και αρχηγός των μονοφυσιτών στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιωάννης, με εντολή του αυτοκράτορα, πραγματοποίησε μία ιεραποστολή εκχριστιανισμού στην περιοχή της Εφέσου και των ορεινών ασιατικών επαρχιών Φρυγίας, Λυδίας και Καρίας (542-6). Ακολούθως συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα κατά...

περισσότερα...

 

Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από Μεγάλους Κομνηνούς, 1204

Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από  Μεγάλους Κομνηνούς, 1204 (14/10/2005 v.1) Establishment of the Empire of Trebizond by the Grand Komnenoi, 1204 (8/2/2006 v.1)

Μετά την εξέγερση της 12ης Σεπτεμβρίου 1185 στην Κωνσταντινούπολη, που σήμανε την πτώση της δυναστείας των Κομνηνών και το θάνατο του Ανδρονίκου Α΄ και του γιου του Μανουήλ Β΄, οι ανήλικοι γιοι του Μανουήλ, Αλέξιος και Δαβίδ, κατέφυγαν στη συγγενή τους Θάμαρ, βασίλισσα της Γεωργίας. Με τη δική της συμβολή τον Απρίλιο του 1204 οι δύο αδελφοί κατέλαβαν τα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου και ίδρυσαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.

περισσότερα...

 

Μετοικεσία Μαρδαϊτών, 688

Μετοικεσία Μαρδαϊτών, 688 (14/10/2005 v.1) Forced Movement of the Mardaites, 688 (3/2/2006 v.1)

Η μετακίνηση των Μαρδαϊτών υπαγορεύθηκε από τους όρους της συνθήκης του 688 μεταξύ του Ιουστινιανού Β' και του χαλίφη Αμπντ αλ-Μαλίκ. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η δέσμευση των Βυζαντινών για απομάκρυνση των Μαρδαϊτών από την περιοχή της Μοψουεστίας έως και τα σύνορα με την επαρχία Αρμενίας IV. Η μετοικεσία αυτή υπήρξε καίρια για την αποδυνάμωση της βυζαντινής άμυνας στα σύνορά της με τους Άραβες στην περιοχή του Ταύρου.

περισσότερα...

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας και Οθωμανών, 1458

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας και Οθωμανών, 1458 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and the Ottomans, 1458 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1352

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1352 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and Akkoyunlu, 1352 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1458

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1458 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and Akkoyunlu, 1458 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Λατίνων, 1206

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Λατίνων, 1206 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and the Latins, 1206 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Μαυροπροβατάδων (Karakoyunlu), 1420

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Μαυροπροβατάδων (Karakoyunlu), 1420 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and  Karakoyunlu, 1420 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 688

Συνθήκη Ειρήνης  Βυζαντίου και Αράβων, 688 - προς ανάθεση Peace treaty between Byzantium and Arabs, 688 - προς ανάθεση