Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οθωμανική περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Ανταλλαγή των Πληθυσμών, 1923 - 1924

Ανταλλαγή των Πληθυσμών, 1923 - 1924 - προς ανάθεση Population Exchange, 1923-24 - προς ανάθεση

 

Απογραφή Ορθοδόξων στη Μικρά Ασία, 1912

Απογραφή Ορθοδόξων στη Μικρά Ασία, 1912 - προς ανάθεση Greek - Orthodox Population Census in Asia Minor, 1912 - προς ανάθεση

 

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821

Διωγμοί Χριστιανών στη Σμύρνη, 1821 - προς ανάθεση Persecutions of Christians, Smyrna 1821 - προς ανάθεση

 

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924 - προς ανάθεση Ethnic cleansing in Asia Minor, 1890-1924 - προς ανάθεση

 

Εκτελέσεις Ποντίων Προυχόντων, 1921

Εκτελέσεις Ποντίων Προυχόντων, 1921 - προς ανάθεση Executions of Pontic dignitaries, 1921 - προς ανάθεση

 

Εξεγέρσεις Τζελαλήδων (celali) στη Μαγνησία 1604-1607

Εξεγέρσεις Τζελαλήδων (celali) στη Μαγνησία 1604-1607 - προς ανάθεση Celali uprising, Manisa (1604-1607) - προς ανάθεση

 

Εξεγέρσεις Τοπαρχών στη Σεβάστεια (μέσα 17ου αι.)

Εξεγέρσεις Τοπαρχών στη Σεβάστεια (μέσα 17ου αι.) - προς ανάθεση Uprising of local rulers in Sivaş (mid-17th century) - προς ανάθεση

 

Επέμβαση των Δυνάμεων της Αντάντ στη Μικρά Ασία

Επέμβαση των Δυνάμεων της Αντάντ στη Μικρά Ασία - προς ανάθεση Intervention of the Entente in Asia Minor - προς ανάθεση

Η Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) επεδίωξε από το 1918 επ’ αόριστον παραμονή στην Μ. Ασία (Τουρκία) και την εκδίωξη του τουρκικού πληθυσμού προς την Κεντρική Ασία. Η άνοδος του Κεμάλ όμως οδήγησε σε σταδιακή συμφωνία με κάθε δύναμη ξεχωριστά μέχρι την οριστική αποχώρηση με την Συνθήκη της Λωζάννης (1923).

 

Επίσκεψη Όθωνα στη Σμύρνη, 1833

Επίσκεψη Όθωνα στη Σμύρνη, 1833 - προς ανάθεση King Otto's visit to Smyrna, 1833 - προς ανάθεση

 

Μικρασιατική Καταστροφή

Μικρασιατική Καταστροφή - προς ανάθεση Asia Minor Catastrophe - προς ανάθεση