Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Συνθήκες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας και Οθωμανών, 1458

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας και Οθωμανών, 1458 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and the Ottomans, 1458 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1352

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1352 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and Akkoyunlu, 1352 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1458

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Ασπροπροβατάδων (Αkkoyunlu), 1458 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and Akkoyunlu, 1458 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Λατίνων, 1206

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Λατίνων, 1206 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and the Latins, 1206 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Μαυροπροβατάδων (Karakoyunlu), 1420

Συνθήκη Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος και Μαυροπροβατάδων (Karakoyunlu), 1420 - προς ανάθεση Treaty between the Empire of Trebizond and  Karakoyunlu, 1420 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 688

Συνθήκη Ειρήνης  Βυζαντίου και Αράβων, 688 - προς ανάθεση Peace treaty between Byzantium and Arabs, 688 - προς ανάθεση

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 782

Συνθήκη Ειρήνης  Βυζαντίου και Αράβων, 782 (14/10/2005 v.1) Peace treaty between Byzantium and Arabs, 782 (20/2/2006 v.1)

Το 782 οι Άραβες επέδραμαν στη Μικρά Ασία και κατόρθωσαν να αιχμαλωτίσουν με προδοσία τρεις υψηλόβαθμους Βυζαντινούς αξιωματούχους. Η αυτοκράτειρα Ειρήνη, για να τους απελευθερώσει, αναγκάστηκε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης το Σεπτέμβριο του 782. Σύμφωνα με τους όρους της, η αυτοκρατορία έπρεπε να καταβάλλει ετησίως 160.000 χρυσά νομίσματα στους Άραβες, οι οποίοι σε αντάλλαγμα απελευθέρωσαν τους τρεις αξιωματούχους και άλλους 5.000 αιχμαλώτους. Η συνθήκη διήρκεσε τρία χρόνια.

περισσότερα...

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 806

Συνθήκη Ειρήνης  Βυζαντίου και Αράβων, 806 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Peace treaty between Byzantium and Arabs, 806 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το 806 ο Άραβας χαλίφης Χαρούν αρ-Ρασίντ εισέβαλε στα βυζαντινά εδάφη της Μικράς Ασίας και κατέλαβε πολλές πόλεις της Καππαδοκίας. Μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος αναγκάστηκε το φθινόπωρο του 806 να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τον χαλίφη. Οι όροι της συνθήκης προέβλεπαν την αποχώρηση των Αράβων από τα κατεχόμενα εδάφη, ενώ οι Βυζαντινοί υποχρεώνονταν να καταβάλλουν ετήσιο φόρο.

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 845-846

Συνθήκη Ειρήνης  Βυζαντίου και Αράβων, 845-846 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Peace treaty between Byzantium and Arabs, 845-46 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Τον Σεπτέμβριο του 845, Βυζαντινοί και Άραβες συμφώνησαν σε μια συνθήκη ειρήνης και αμοιβαίας ανταλλαγής αιχμαλώτων. Η ανταλλαγή έλαβε χώρα στις όχθες του ποταμού Λάμου στην Κιλικία. Ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 845 και ολοκληρώθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα. Περίπου 4.000 μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι και ανάλογος αριθμός Βυζαντινών απελευθερώθηκαν αμοιβαία.

 

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 678

Συνθήκη Ειρήνης Βυζαντίου και Αράβων, 678 (14/10/2005 v.1) Peace treaty between Byzantium and Arabs, 678 (20/2/2006 v.1)

Η ήττα των Αράβων στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 678 αποδυνάμωσε το αραβικό κράτος. Παράλληλα, οι Βυζαντινοί αντεπιτέθηκαν στη Συρία και τον Λίβανο. Οι επιτυχίες των Βυζαντινών θορύβησαν τον χαλίφη Μωαβία, ο οποίος ζήτησε ειρήνη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ'. Η συνθήκη υπογράφηκε το ίδιο έτος και προέβλεπε την καταβολή φόρου από πλευράς Αράβων και την παύση των εχθροπραξιών στη Συρία και τον Λίβανο από πλευράς Βυζαντινών.

περισσότερα...