Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Διωγμοί

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι.

Διωγμός Οπαδών Ελευθερίου Παφλαγόνος, 10ος αι.-11ος αι. (14/10/2005 v.1) Persecution of the Followers of Eleutherios Paphlagon, 10th c.-11th c. (26/1/2006 v.1)

Περί το 1030 ο πατριάρχης Αλέξιος Στουδίτης επέβαλε τη διάλυση της μοναστικής κοινότητας που είχε συστήσει τον 10ο αιώνα ο μοναχός Ελευθέριος ο Παφλαγών. Η διδασκαλία του τελευταίου φέρεται ότι επικεντρωνόταν στη σεξουαλική ελευθερία για τους λαϊκούς, ενώ και οι μοναχοί επιτρεπόταν να έχουν δύο συζύγους. Οι οπαδοί του υποχρεώθηκαν να απομακρύνουν το σκήνωμά του από τη μονή στον Μωρόκαμπο της Λυκαονίας και να καταστρέψουν τα βιβλία και τις εικόνες του.

περισσότερα...

 

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565

Δράση του Ιωάννη Εφέσου, 527-565 (14/10/2005 v.1) Activity of John of Ephesus (26/1/2006 v.1)

Το ιεραποστολικό έργο του Ιωάννη Εφέσου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της θρησκευτικής πολιτικής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527-565) που στόχο είχε την ενότητα της αυτοκρατορίας μέσω της πίστεως. Ζηλωτής χριστιανός και αρχηγός των μονοφυσιτών στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιωάννης, με εντολή του αυτοκράτορα, πραγματοποίησε μία ιεραποστολή εκχριστιανισμού στην περιοχή της Εφέσου και των ορεινών ασιατικών επαρχιών Φρυγίας, Λυδίας και Καρίας (542-6). Ακολούθως συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα κατά...

περισσότερα...