Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Θεσμοί

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ακρίτες

Ακρίτες (14/10/2005 v.1) Akritai (19/1/2006 v.1)

Ακρίτες ήταν οι κάτοικοι των συνόρων. Σε κείμενα στρατηγικής του 10ου και 11ου αιωνα, «ακρίτες» ονομάζονται οι ένοπλοι που είχαν την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων του Βυζαντίου στη Μικρά Ασία, είτε ανήκαν στον τακτικό στρατό, είτε ήσαν πληθυσμοί που κατοικούσαν στη μεθόριο και ενισχύονταν από την κεντρική εξουσία, οικονομικά ή με την παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης. Η δράση των αυτών των «ακριτών» συνέβαλε σημαντικά στην άμυνα της Βυζαντινής Μικράς Ασίας και η αντίληψη που είχαν οι σύγχρονοί...

περισσότερα...

 

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantoum), Demoi - προς ανάθεση