Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Λαοί

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αρμένιοι στην Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Αρμένιοι στην Μ. Ασία (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Armenians in Asia Minor Byzantium) - προς ανάθεση

 

Αρτούκιδες

Αρτούκιδες  - προς ανάθεση Artoukides - προς ανάθεση

 

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Venetian merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Δανισμένιδες

Δανισμένιδες - προς ανάθεση Danişmendids - προς ανάθεση

 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Jews in Asia Minor (Byzantium) (26/1/2006 v.1)

Η έντονη παρουσία των Εβραίων στη Βυζαντινή Μικρά Ασία έχει τις ρίζες της σε προγενέστερες περιόδους. Οι ιουδαϊκές κοινότητες της περιοχής άνθησαν κατά τη Ρωμαϊκή και την Πρωτοβυζαντινή εποχή. Στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ιδίως τον 10ο-12ο αιώνα, παρατηρούνται μετακινήσεις Εβραίων από και προς τα εδάφη της Μικράς Ασίας, ενώ η παρουσία τους είναι εμφανής στην περιοχή έως το τέλος της βυζαντινής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία τον 14ο αιώνα.

περισσότερα...

 

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Mardaites in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Οι Μαρδαΐτες ήταν χριστιανικός λαός που ζούσε στο όρος Αμανός της Συρίας. Στα τέλη του 7ου αιώνα πολέμησαν ως σύμμαχοι των Βυζαντινών εναντίον των Αράβων. Μετά τη σύναψη ειρήνης μεταξύ των αντιμαχομένων, πολλοί Μαρδαΐτες μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν από τους Βυζαντινούς στη ΝΑ Μικρά Ασία, όπου ενσωματώθηκαν στις ναυτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας. Η παρουσία τους στη Μικρά Ασία μαρτυρείται τουλάχιστον έως το δεύτερο ήμισυ του 10ου αιώνα.

περισσότερα...

 

Μογγόλοι στη Μ. Ασία

Μογγόλοι στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Mongols in Asia Minor - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

 

Πέρσες στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο)

Πέρσες στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Persians in Asia Minor (Byzantine period) - προς ανάθεση

 

Σλάβοι στη Μ. Ασία

Σλάβοι στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Slavs in Asia Minor  - προς ανάθεση

 

Συροϊακωβίτες

Συροϊακωβίτες - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Syrian Jacobites - προς ανάθεση

Οι Ιακωβίτες αποτέλεσαν τον δυτικό συριακό χριστιανισμό με κέντρο την Αντιόχεια. Ακολούθησαν τη μονοφυσιτική γραμμή στην ομώνυμη έριδα που απασχόλησε τη θρησκευτική ζωή της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Έλαβαν την ονομασία τους από τον Ιάκωβο Βαραδαίο (542/3). Παρά τις συνεχείς διώξεις που υπέστησαν, διατήρησαν την ενότητά τους μέχρι σήμερα, αν και διασκορπισμένοι σε διάφορα εδάφη της Συρίας.