Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Μετακινήσεις

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Μετοικεσία Μαρδαϊτών, 688

Μετοικεσία Μαρδαϊτών, 688 (14/10/2005 v.1) Forced Movement of the Mardaites, 688 (3/2/2006 v.1)

Η μετακίνηση των Μαρδαϊτών υπαγορεύθηκε από τους όρους της συνθήκης του 688 μεταξύ του Ιουστινιανού Β' και του χαλίφη Αμπντ αλ-Μαλίκ. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η δέσμευση των Βυζαντινών για απομάκρυνση των Μαρδαϊτών από την περιοχή της Μοψουεστίας έως και τα σύνορα με την επαρχία Αρμενίας IV. Η μετοικεσία αυτή υπήρξε καίρια για την αποδυνάμωση της βυζαντινής άμυνας στα σύνορά της με τους Άραβες στην περιοχή του Ταύρου.

περισσότερα...