Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Απομιμήσεις Ισχυρών Νομισμάτων στην Αρχαιότητα

Απομιμήσεις Ισχυρών Νομισμάτων στην Αρχαιότητα - προς ανάθεση Counterfeit Strong Currency in Antiquity - προς ανάθεση

 

Αργυρές Κοπές Μικρασιατικών Πόλεων

Αργυρές Κοπές Μικρασιατικών Πόλεων - προς ανάθεση Silver Issues in Asia MInor - προς ανάθεση

 

Βασιλικές Δωρεές

Βασιλικές Δωρεές (24/1/2006 v.1) Royal Donations (14/10/2005 v.1)

Ο όρος δωρεά σημαίνει ότι κάποιος παραδίδει κάτι σε κάποιον άλλο ως δώρο. Στο πλαίσιο μιας πιο εξειδικευμένης ερμηνείας, η δωρεά αποτελεί την παραχώρηση γης από ένα βασιλιά σε κάποιον υποτακτικό ή υποτελή του. Ο θεσμός αυτός αναπτύχθηκε στα χρόνια πριν από την Ελληνιστική περίοδο, τόσο στη Μακεδονία όσο και στην αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών. Δεν μπορούν πάντως να αποκλειστούν πιθανές περιπτώσεις που ανήκουν σε παλιότερες εποχές. Η ανταμοιβή με δωρεά συνδέθηκε στενά με την πολιτική των...

περισσότερα...

 

Βασιλική Φορολογία

Βασιλική Φορολογία - προς ανάθεση Royal taxes - προς ανάθεση

 

Διαμόρφωση Γαιοκτησίας κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο

Διαμόρφωση Γαιοκτησίας κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο - προς ανάθεση Changes in land ownership during the Roman period - προς ανάθεση

 

Δουλεμπόριο στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Δουλεμπόριο στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Slave Trade (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Εμπορικοί δρόμοι Αιγαίου-Μ. Ασίας (Αρχαιότητα)

Εμπορικοί δρόμοι Αιγαίου-Μ. Ασίας  (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Commercial routes of Aegean-Asia Minor (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Εμπόριο Κεραμικής (Αρχαιότητα)

Εμπόριο Κεραμικής (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Pottery trade in antiquity - προς ανάθεση

 

Εμπόριο Σαρκοφάγων

Εμπόριο Σαρκοφάγων - προς ανάθεση Sarcophagi trade - προς ανάθεση

 

Εμφάνιση Νομίσματος

Εμφάνιση Νομίσματος (14/10/2005 v.1) Invention of coinage (3/2/2006 v.1)

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος ήταν ο πρώτος που έκοψε αργυρά και χρυσά νομίσματα. Η παραγωγή χρυσών νομισμάτων αργότερα περιορίστηκε στα νομισματοκοπεία της Περσίας, ενώ οι μικρασιατικές πόλεις προτίμησαν την παραγωγή και διακίνηση αργυρών νομισμάτων τόσο στις τοπικές όσο και στις διεθνείς αγορές.

περισσότερα...