Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άραβες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Άραβες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Arab Merchants and Trade Centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Venetian merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Γενουάτες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Γενουάτες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Genoese merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Trade with the East (Byzantium) (3/2/2006 v.1)

Στη βυζαντινή Μικρά Ασία διεξαγόταν εμπόριο υπερτοπικό και εμπόριο μεγάλων αποστάσεων με Πέρσες, Άραβες, Τούρκους, Λαζούς κ.ά. Αφορούσε εξαγωγές και εισαγωγές ειδών διατροφής, ένδυσης, φαρμακοποιίας, αλλά και ξυλείας, ίππων κ.ά. προς κάλυψη καθημερινών αναγκών, εφοδιασμό του στρατού και ικανοποίηση της επιθυμίας για πολυτέλεια. Το οδικό δίκτυο και οι λιμένες εξυπηρετούσαν τις μετακινήσεις/μεταφορές, ενώ ο τελωνειακός έλεγχος ασκείτο σε συγκεκριμένες πόλεις. Οι ανταλλαγές διεκπεραιώνονταν κατά...

περισσότερα...

 

Μεταξωτά Νικαίας (Βυζάντιο)

Μεταξωτά Νικαίας (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Silk craft of Nicaea - προς ανάθεση

 

Μεταξωτά Προύσης (Βυζάντιο)

Μεταξωτά Προύσης (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Silk Craft of Prousa (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Μεταξωτά Φιλαδέλφειας (Βυζάντιο)

Μεταξωτά Φιλαδέλφειας (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Silk Craft of Philadelphia (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Νικομήδεια, Εργαστήριο Κατασκευής Όπλων

Νικομήδεια, Εργαστήριο Κατασκευής Όπλων - προς ανάθεση Nicomedia, workshop of weapon construction  - προς ανάθεση

 

Νομίσματα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Νομίσματα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας - προς ανάθεση Coinage of the Byzantine Empire - προς ανάθεση

 

Νομισματοκοπείο Αντιόχειας

Νομισματοκοπείο Αντιόχειας (14/10/2005 v.1) Mint of Antioch (8/2/2006 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Αντιόχειας αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικότερο νομισματοκοπείο της Πρωτοβυζαντινής περιόδου έπειτα από αυτό της Κωνσταντινούπολης. Ιδρύθηκε επί Αναστασίου Α΄ (491-518) και παρέμεινε ενεργό –με κάποιες μικρές διακοπές– έως τη βασιλεία του Φωκά (602-610). Παρήγε αποκλειστικά χάλκινα νομίσματα, τα οποία ωστόσο γνώρισαν ευρεία κυκλοφορία στις ανατολικές τουλάχιστον περιοχές της αυτοκρατορίας.

περισσότερα...