Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Εμπόριο

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Άραβες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Άραβες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Arab Merchants and Trade Centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Venetian merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Γενουάτες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Γενουάτες Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Genoese merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Trade with the East (Byzantium) (3/2/2006 v.1)

Στη βυζαντινή Μικρά Ασία διεξαγόταν εμπόριο υπερτοπικό και εμπόριο μεγάλων αποστάσεων με Πέρσες, Άραβες, Τούρκους, Λαζούς κ.ά. Αφορούσε εξαγωγές και εισαγωγές ειδών διατροφής, ένδυσης, φαρμακοποιίας, αλλά και ξυλείας, ίππων κ.ά. προς κάλυψη καθημερινών αναγκών, εφοδιασμό του στρατού και ικανοποίηση της επιθυμίας για πολυτέλεια. Το οδικό δίκτυο και οι λιμένες εξυπηρετούσαν τις μετακινήσεις/μεταφορές, ενώ ο τελωνειακός έλεγχος ασκείτο σε συγκεκριμένες πόλεις. Οι ανταλλαγές διεκπεραιώνονταν κατά...

περισσότερα...

 

Οδικό Δίκτυο στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Οδικό Δίκτυο στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Byzantine Roads in Asia Minor (8/2/2006 v.1)

Οι Βυζαντινοί συντήρησαν, αξιοποίησαν και, όχι σπάνια, επεξέτειναν το υφιστάμενο ρωμαϊκό οδικό δίκτυο. Σταθμό για το οδικό δίκτυο της Μικράς Ασίας αποτέλεσε η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη (324-330 μ.Χ.), καθώς συνέβαλε αισθητά στην αύξηση της σημασίας των δρόμων που ξεκινούσαν από την Κωνσταντινούπολη και τα λιμάνια της νότιας ακτής της Προποντίδας, ενώ παράλληλα περιόρισε δραματικά την ως τότε σημαντική σημασία των δρόμων της βορειοδυτικής, δυτικής και νότιας Μικράς Ασίας. Σε...

περισσότερα...

 

Σκλαβοπάζαρο Αβύδου

Σκλαβοπάζαρο Αβύδου - προς ανάθεση Slavemarket of Abydus - προς ανάθεση

 

Τραπεζούς, Πανηγύρι Αγίου Ευγενίου

Τραπεζούς, Πανηγύρι Αγίου Ευγενίου (14/10/2005 v.1) Trebizond (Byzantium), Feast of St. Eugenios (15/12/2005 v.1)

Πανήγυρις στην Τραπεζούντα για τον εορτασμό της μνήμης του αγίου Ευγενίου, πολιούχου της πόλης. Ο εορτασμός γινόταν αρχικά στις 21 Ιανουαρίου, από τον 9ο αιώνα όμως μεταφέρθηκε στις 24 Ιουνίου. Η πανήγυρις διεκόπη στα τέλη του 11ου αιώνα λόγω των τουρκομανικών επιδρομών και αναβίωσε κατά το α΄ μισό του 14ου αιώνα με πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Αλεξίου Β΄ Μεγάλου Κομνηνού. Συγκέντρωνε πλήθος κόσμου από τις γύρω περιοχές και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την εμπορική κίνηση της Τραπεζούντας και...

περισσότερα...