Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αίρεση του Ευτυχούς

Αίρεση του Ευτυχούς - προς ανάθεση Heresy of Eutyches - προς ανάθεση

 

Ανεικονική Ζωγραφική στη Μ. Ασία

Ανεικονική Ζωγραφική στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Aniconic Art in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Αρειανισμός

Αρειανισμός (14/10/2005 v.1) Arianism - προς ανάθεση

Ο αρειανισμός υπήρξε η σημαντικότερη χριστιανική έριδα του 4ου αιώνα. Η διδασκαλία του Αρείου, ένας πρεσβύτερος από την Αλεξάνδρεια, αποτέλεσε αιτία σύγκλησης των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων και αφορμή διασαφήνισης από τους γνωστότερους θεολόγους της εποχής των φιλοσοφικών και δογματικών θεμάτων περί τριαδικότητας του Θεού, που κατέληξαν στη σύνταξη του Συμβόλου Πίστεως της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. Ο αρειανισμός εξακολούθησε να βαρύνει στις ενδοεκκλησιαστικές ισορροπίες και μετά τον 4ο...

περισσότερα...

 

Αρμενική Εκκλησία

Αρμενική Εκκλησία - προς ανάθεση Armenian Church - προς ανάθεση

 

Βιθυνία (Βυζάντιο), Κουρσουνλού, Μονή Ελεγμών και ναός του Αγ. Αβέρκιου

Βιθυνία (Βυζάντιο), Κουρσουνλού, Μονή Ελεγμών και ναός του Αγ. Αβέρκιου - προς ανάθεση Bithynia (Byzantium), Kurşunlu, Elegmoi Monastery and the church of St. Abercius - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

 

Βιθυνία (Βυζάντιο), Μονή Σακκουδίωνος, Ιστορικό

Βιθυνία (Βυζάντιο), Μονή Σακκουδίωνος, Ιστορικό - προς ανάθεση Bithynia (Byzantium), Sakkoudion Monastery, Historical Survey - προς ανάθεση

 

Βιθυνία (Βυζάντιο), Μονή Χηνολάκκου, Ιστορικό

Βιθυνία (Βυζάντιο), Μονή Χηνολάκκου, Ιστορικό - προς ανάθεση Bithynia (Byzantium), Chenolakkos Monastery, Historical Survey - προς ανάθεση

 

Γαλήσιον Όρος

Γαλήσιον Όρος - προς ανάθεση Mount Galesios - προς ανάθεση

 

Εγκρατίτες

Εγκρατίτες - προς ανάθεση Engratites - προς ανάθεση

 

Εικονομαχία στη Μ. Ασία

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Η απαγόρευση της λατρείας των εικόνων αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της θρησκευτικής πολιτικής των αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων τον 8ο αιώνα και της δυναστείας του Αμορίου τον 9ο αιώνα, προκαλώντας έντονες διαμάχες στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Στο επίκεντρο της εικονομαχικής έριδας βρέθηκε η Μικρά Ασία, το σημαντικότερο τότε τμήμα του Βυζαντίου, στα εδάφη της οποίας έδρασαν κυρίως οι υποστηρικτές της εικονομαχικής πολιτικής, αλλά και πολλοί εικονόφιλοι που υποστήριζαν την...

περισσότερα...