Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Δόγματα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ανεικονική Ζωγραφική στη Μ. Ασία

Ανεικονική Ζωγραφική στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Aniconic Art in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Αρμενική Εκκλησία

Αρμενική Εκκλησία - προς ανάθεση Armenian Church - προς ανάθεση

 

Εικονομαχία στη Μ. Ασία

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Η απαγόρευση της λατρείας των εικόνων αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της θρησκευτικής πολιτικής των αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων τον 8ο αιώνα και της δυναστείας του Αμορίου τον 9ο αιώνα, προκαλώντας έντονες διαμάχες στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Στο επίκεντρο της εικονομαχικής έριδας βρέθηκε η Μικρά Ασία, το σημαντικότερο τότε τμήμα του Βυζαντίου, στα εδάφη της οποίας έδρασαν κυρίως οι υποστηρικτές της εικονομαχικής πολιτικής, αλλά και πολλοί εικονόφιλοι που υποστήριζαν την...

περισσότερα...

 

Εκχριστιανισμός Μ. Ασίας

Εκχριστιανισμός Μ. Ασίας - προς ανάθεση Christianization in Asia Minor - προς ανάθεση