Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Λατρεία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Εικονομαχία στη Μ. Ασία

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Η απαγόρευση της λατρείας των εικόνων αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της θρησκευτικής πολιτικής των αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων τον 8ο αιώνα και της δυναστείας του Αμορίου τον 9ο αιώνα, προκαλώντας έντονες διαμάχες στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Στο επίκεντρο της εικονομαχικής έριδας βρέθηκε η Μικρά Ασία, το σημαντικότερο τότε τμήμα του Βυζαντίου, στα εδάφη της οποίας έδρασαν κυρίως οι υποστηρικτές της εικονομαχικής πολιτικής, αλλά και πολλοί εικονόφιλοι που υποστήριζαν την...

περισσότερα...

 

Ιερόν Μανδήλιον Εδέσσης

Ιερόν Μανδήλιον Εδέσσης (14/10/2005 v.1) Mandylion of Edessa (14/4/2008 v.1)

Το Ιερό Μανδήλιο ήταν, σύμφωνα με την παράδοση ένα κομμάτι υφάσματος πάνω στο οποίο είχαν αποτυπωθεί θαυματουργικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Χριστού. Επρόκειτο για την πιο γνωστή αχειροποίητη εικόνα, η οποία μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη συριακή Έδεσσα (σημ. Urfa στην Τουρκία) το 944. Η ονομασία γενικεύεται στις πηγές από τον 11ο αιώνα και εξής, ενώ και ο θρύλος γύρω από το Μανδήλιο αποκρυσταλλώνεται σταδιακά μέχρι τότε. Το κειμήλιο που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη...

περισσότερα...

 

Ματζούκα, Λατρεία Αγίου Θεοδώρου Γαβρά

Ματζούκα, Λατρεία Αγίου Θεοδώρου Γαβρά - προς ανάθεση Matzouka, Cult of St. Theodore Gabras - προς ανάθεση

 

Νίκαια, Λατρεία Αγίου Τρύφωνος

Νίκαια, Λατρεία Αγίου Τρύφωνος (14/10/2005 v.1) Nicaea (Byzantium), Cult of St. Tryphon (7/2/2006 v.1)

Ο Τρύφωνας υπήρξε μάρτυρας του χριστιανισμού, μικρασιατικής καταγωγής, τιμώμενος εξίσου από την ορθόδοξη και τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων, κύρια κέντρα της λατρείας του υπήρξαν η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Ιδίως μετά το 1204, οπότε το λείψανό του φαίνεται ότι μεταφέρθηκε από τους σταυροφόρους από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη, η λατρεία του αγίου γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στη Νίκαια. Η λατρεία του ίδιου ως προστάτη των καλλιεργειών, και κυρίως του...

περισσότερα...

 

Τραπεζούς (Βυζάντιο), Λατρεία Αγίου Ευγενίου

Τραπεζούς (Βυζάντιο), Λατρεία Αγίου Ευγενίου (14/10/2005 v.1) Trebizond (Byzantium), Cult of St. Eugenios  (14/2/2006 v.1)

Οι παραδόσεις για τον Ευγένιο αναφέρουν ότι πέθανε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια των διωγμών στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (τέλη 3ου-αρχές 4ου αι. μ.Χ). Για τα πάθη και τα θαύματα του αγίου έχουν διασωθεί αρκετά κείμενα, που χρονολογούνται από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο και έπειτα. Η λατρεία του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Τραπεζούντα και σύμφωνα με τη παράδοση από τον 11ο αιώνα λατρευόταν ως προστάτης της πόλης. Μετά την ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας (1204-1461), οι...

περισσότερα...