Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οθωμανική περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.)

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.) (14/10/2005 v.1) Antioch Question (End 19th c.) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το 1898 ο Πατριάρχης Αντιοχείας Σπυρίδων αναγκάστηκε να παραιτηθεί έπειτα από απαίτηση των αρχιερέων του θρόνου Αντιοχείας. Η παραίτηση αυτή οδήγησε την Εκκλησία Αντιοχείας σε βαθύτατη κρίση η οποία έμεινε γνωστή ως Αντιοχικό ζήτημα. Οι διαστάσεις του ζητήματος αυτού δεν ήσαν μόνο εκκλησιαστικές. Παρότι οι εμπλεκόμενες πλευρές προέρχονταν κυρίως από το χώρο της Εκκλησίας, η ταχύτατη πολιτικοποίηση του ζητήματος ενέπλεξε και μη εκκλησιαστικούς παράγοντες.

περισσότερα...

 

Απογραφές και Πολιτική στη Μ. Ασία, 19ος - 20ός αι.

Απογραφές και Πολιτική στη Μ. Ασία, 19ος - 20ός αι. - προς ανάθεση Census and Politic in Asia Minor, 19th-20th c. - προς ανάθεση

 

Ελληνικά Προξενεία στη Μ. Ασία

Ελληνικά Προξενεία στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Greek consulates in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Ελληνική Διοίκηση Σμύρνης, 1919-1922

Ελληνική Διοίκηση Σμύρνης, 1919-1922 - προς ανάθεση Greek administration in Asia Minor 1919-1922 - προς ανάθεση

 

Ελληνικό Προξενείο Αττάλειας

Ελληνικό Προξενείο Αττάλειας - προς ανάθεση Greek consulate of Antalya - προς ανάθεση

 

Ελληνικό Προξενείο Σμύρνης

Ελληνικό Προξενείο Σμύρνης - προς ανάθεση Greek consulate of Smyrna - προς ανάθεση

 

Ελληνικό Προξενείο Τραπεζούντας

Ελληνικό Προξενείο Τραπεζούντας (14/10/2005 v.1) Greek consulate of Trebizond - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Επισκόπηση της παρουσίας και της δράσης του, αρχικά, ελληνικού υποπροξενείου και στη συνέχεια προξενείου της Τραπεζούντας από το 1849 έως το 1915.

περισσότερα...

 

Ενδοκοινοτικές Διαμάχες στη Σμύρνη (Αρχές του 19ου αι.)

Ενδοκοινοτικές Διαμάχες στη Σμύρνη (Αρχές του 19ου αι.) (14/10/2005 v.1) Conflict within the Greek Orthodox Community of Smyrna (early 19th c.) (3/2/2006 v.1)

Η ορθόδοξη κοινότητα της πόλης της Σμύρνης συγκλονίστηκε κατά τη δεκαετία 1809-1819 από σφοδρές αντιπαραθέσεις. Αυτές εκφράστηκαν σε ιδεολογικό επίπεδο με την ολομέτωπη σύγκρουση των φορέων της παλαιότερης εκπαιδευτικής παράδοσης της πόλης με το κίνημα του Διαφωτισμού, που εκδηλωνόταν αυτήν την εποχή στη Σμύρνη με τη δημιουργία του Φιλολογικού Γυμνασίου. Σε κοινωνικό επίπεδο αφορούσαν τη διαμάχη «αστικών» κοινωνικών ομάδων με τις συντεχνίες και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα για τον έλεγχο των...

περισσότερα...

 

Ιδρυτικός Μύθος Κουσάντασι

Ιδρυτικός Μύθος Κουσάντασι (14/10/2005 v.1) Kuşadası foundation myth - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο της ορθόδοξης κοινότητας του Κουσάντασι, οικιστής της κοινότητας υπήρξε ο Μανωλάκης Μπενλή Ογλού στα μέσα του 18ου αιώνα, χάρη στα ειδικά προνόμια που του παραχωρήθηκαν. Η ιστορία παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με εκείνη της ίδρυσης του Αϊβαλιού.

περισσότερα...

 

Κεμαλικό Κίνημα

Κεμαλικό Κίνημα - προς ανάθεση National movement of Mustafa Kemal - προς ανάθεση