Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αυτοκρατορία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος - προς ανάθεση The Empire of Trebizond - προς ανάθεση

 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νικαίας

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νικαίας (14/10/2005 v.1) Byzantine empire of Nicaea - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας το 1204, ο Θεόδωρος Λάσκαρις, που είχε καταφύγει στη Νίκαια της Βιθυνίας με λίγους οπαδούς του, εγκαθίδρυσε ένα νέο κράτος, διεκδικώντας τη συνέχιση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το κράτος αυτό, με πρωτεύουσα τη Νίκαια, κατάφερε να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας και στο χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, κατακτώντας εδάφη του δεύτερου βυζαντινού κρατιδίου της Ηπείρου. Υποκαθιστώντας ουσιαστικά την...

περισσότερα...

 

Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από Μεγάλους Κομνηνούς, 1204

Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από  Μεγάλους Κομνηνούς, 1204 (14/10/2005 v.1) Establishment of the Empire of Trebizond by the Grand Komnenoi, 1204 (8/2/2006 v.1)

Μετά την εξέγερση της 12ης Σεπτεμβρίου 1185 στην Κωνσταντινούπολη, που σήμανε την πτώση της δυναστείας των Κομνηνών και το θάνατο του Ανδρονίκου Α΄ και του γιου του Μανουήλ Β΄, οι ανήλικοι γιοι του Μανουήλ, Αλέξιος και Δαβίδ, κατέφυγαν στη συγγενή τους Θάμαρ, βασίλισσα της Γεωργίας. Με τη δική της συμβολή τον Απρίλιο του 1204 οι δύο αδελφοί κατέλαβαν τα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου και ίδρυσαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.

περισσότερα...