Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Ηγεμονία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δουκάτο

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δουκάτο - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantium), Duchy - προς ανάθεση

 

Αντιοχικό Ζήτημα, 1098-1158

Αντιοχικό Ζήτημα, 1098-1158 - προς ανάθεση The Issue of Antioch, 1098-1158 - προς ανάθεση

 

Εμιράτο Οσμανιδών

Εμιράτο Οσμανιδών - προς ανάθεση Emirate of the Osmanides - προς ανάθεση

 

Εμιράτο του Αιδινίου

Εμιράτο του Αιδινίου - προς ανάθεση Emirate of Aydin - προς ανάθεση

 

Εμιράτο του Μεντεσέ

Εμιράτο του Μεντεσέ - προς ανάθεση Emirate of Menteshe - προς ανάθεση

 

Παυλικιανών Κράτος

Παυλικιανών Κράτος (14/10/2005 v.1) State of the Paulicians (9/2/2006 v.1)

Το κράτος των παυλικιανών ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 810 από το Σέργιο-Τυχικό, πνευματικό ηγέτη της θρησκευτικής κοινότητας των παυλικιανών. Τοποθετείται γεωγραφικά στην παραμεθόριο περιοχή ανάμεσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το αυτόνομο αραβικό κράτος της Μελιτηνής. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Βυζαντινούς και το κράτος των παυλικιανών οδήγησαν στη διάλυση του τελευταίου, το 878, μετά την άλωση και καταστροφή της πρωτεύουσάς του Τεφρικής από το βυζαντινό στρατό.

περισσότερα...

 

Τζαχάς (εμίρης Σμύρνης)

Τζαχάς (εμίρης Σμύρνης) (14/10/2005 v.1) Emirate of Tzachas and Izmir - προς ανάθεση

Σε μια από τις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ του Βυζαντίου και των Σελτζούκων, αιχμαλωτίστηκε ο Τζαχάς. Μετά την αιχμαλωσία του δήλωσε πίστη και υποταγή στο Βυζαντινό αυτοκράτορα. Ο ίδιος κατέλαβε τη Σμύρνη και τη γύρω περιοχή της μετά την ενθρόνιση του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού. Από το 1088 άρχισε τις ναυτικές επιχειρήσεις και κατέλαβε παραθαλάσσιες περιοχές, πόλεις και νησιά του Αιγαίου. Η διαμάχη του με το Βυζάντιο συνεχίστηκε μέχρι το 1106, όταν δολοφονήθηκε από το σουλτάνο Κιλίτς Αρσλάν Α΄.

περισσότερα...