Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μπάλια

Συγγραφή : Σταματόπουλος Δημήτριος (27/11/2002)

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Μπάλια», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5432>

Μπάλια (27/7/2009 v.1) Balya - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πόλη με σημαντικό ελληνορθόδοξο πληθυσμό στη βορειοδυτική Μικρά Ασία. Ήταν κέντρο διοικητικής περιφέρειας. Η οικονομία της στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα μεταλλεία αργυρούχου μολύβδου, όπου απασχολούνταν ντόπιοι και μετανάστες μεταλλωρύχοι.

Διοικητική Υπαγωγή

Βιλαέτι Προύσας, μουτεσαριφλίκι Μπαλούκεσερ, καϊμακαμλίκι Μπάλιας

Ιστορική Περιοχή

Μυσία

Γεωγραφική Θέση

βορειοδυτική Μικρά Ασία

Άλλες Ονομασίες

Balya, Balyamaden, Balya Karaydin, Βάλια, Περιχάραξις

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>