Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σύλλογος "Απόλλων", Σμύρνη

Συγγραφή : Χουμεριανός Μανώλης (27/9/2006)

Για παραπομπή: Χουμεριανός Μανώλης, «Σύλλογος "Απόλλων", Σμύρνη», 2006,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6271>

Σύλλογος "Απόλλων", Σμύρνη (7/3/2007 v.1) Club "Apollo", Smyrna (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Σύλλογος "Απόλλων" ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1891 από μέλη του Συλλόγου "Ορφεύς". Είχε αρχικά τη μορφή φιλαρμονικού συλλόγου. Το 1893 ιδρύθηκε το αθλητικό τμήμα του, το οποίο υπήρξε και το επικρατέστερο, δίνοντας αθλητικό χαρακτήρα σε ολόκληρο το σύλλογο, που από το 1894 ονομάστηκε Γυμναστικός. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ο σύλλογος άρχισε να οργανώνει αγώνες στη Σμύρνη, στους οποίους συμμετείχαν αθλητές τόσο από τη Σμύρνη όσο και από άλλους ελληνικούς και ξένους συλλόγους. Κομβικό σημείο στην ιστορία του συλλόγου είναι η δημιουργία ποδοσφαιρικού τμήματος το 1910, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο άθλημα στην πόλη. Μετά το 1922 ο σύλλογος μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Σμύρνη, Αθήνα

Χρονολόγηση

1891 – σήμερα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>