Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

School at the church of St. Tryphon of Nicaea

Author(s) : Banev Guentcho (11/27/2002)
Translation : Velentzas Georgios

For citation: Banev Guentcho, "School at the church of St. Tryphon of Nicaea",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10279>

Σχολή Ανώτατων Σπουδών στην Εκκλησία του Αγίου Τρύφωνος Νικαίας (5/18/2009 v.1) School at the church of St. Tryphon of Nicaea (2/21/2006 v.1) 

Quotations

 

From a letter of Emperor Theodore II to Michael Kakos (Senacherim) and Andronikos Phrangopoulos, teachers at the school of St. Tryphon

“διὸ τοὺς νέους ὑποδεξάμενοι καὶ προφητικώτερον τῆς διανοίας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνατείναντες καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ χρόνῳ ἐκ τούτων μεγίστη ἀνθήσει εὕρεσις ἐπιστήμης νοήσαντες, μετὰ φιλοτιμίας τῆς προσηκούσης ἀντιστρέφομεν ἐπὶ τὸν παράδεισον, ἵν’ ὅπως οἱ κλάδοι τῇ ῥοῇ τῶν λογικῶν ὑδάτων εὐτραφέστεροι γένωνται καὶ ἐκβλαστήσωσι τοὺς καρπούς, καὶ πρὸς ἡμᾶς, ὅτε δὴ καιρός, τὴν ἡδονὴν τῶν ἐπαίνων ἀντιμισθίαν προσάξωσιν, ὑμῶν προϋποδεχομένων ὡς δευτέρων φυτουργῶν ἐξ ἡμῶν τὰς πρώτας τιμάς. τούτων οὕτως ἐχόντων, ὦ σοφώτατοι ἄνδρες, ὑποδέξασθε τοὺς νέους ἀσμένως, οὐκ ἀποδεδοκιμασμένους (οὐ μὲν οὖν), οὐδὲ μὴ ἀξίους τῶν ἄθλων καὶ τῶν γερῶν (οὐκ ἔστιν)· ἀλλὰ διὰ τῆς πατρικῆς ἐμοῦ πρὸς αὐτοὺς ὑπονοστούσης φιλοστοργίας καὶ πρὸς τὴν αὔξησιν τῶν λόγων σπουδάσατε. ἐντελῆ γὰρ καὶ ἀνελλιπῆ τὰ χρειώδη τοῖς διδάσκουσι καὶ διδασκομένοις πεποιηκότες, ὑπετυπώσαμεν ἐν τῷ ἡμετέρῳ συντάγματι, ὅπερ δὴ τυπωτικῶς τῷ μεγαλομάρτυρι ἀνεθέμεθα Τρύφωνι, ὦ Σεναχηρεὶμ κάλλιστε πολλοῖς καὶ λόγοις ὀνομαστέ τε καὶ πράξεσι, καὶ Ἀνδρόνικε τῆς γραμματικῆς ἀκριβείας διάδοχε.”

Festa, N. (ed.), Theodori Ducae Lascaris Epistulae (Firenze 1898), pp. 275.140‑276.157.

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>