Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

School of Nikephoros Blemmydes in Nicaea

Author(s) : Katsiampoura Yanna (5/31/2003)
Translation : , Koutras Nikolaos

For citation: Katsiampoura Yanna, "School of Nikephoros Blemmydes in Nicaea",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10369>

Σχολή ανωτέρων σπουδών Νικηφόρου Βλεμμύδη στη Νίκαια (2/15/2011 v.1) School of Nikephoros Blemmydes in Nicaea (9/3/2011 v.1) 

Quotations

 

Nikephoros Blemmydes on the foundation of the monastery at Ematha:

Καὶ οἱ μέν, ἐκ Νυμφαίου, πρὸς τὰ σφίσιν αὐτοῖς ἀποτεταγμένα σκηνώματα μεταβαίνουσιν, ἡμεῖς δ’ ἐξ Ἐφέσου, πρὸς Παλαιστίνην ὁρμῶμεν, καὶ πόθον ἀρχαῖον ἀποπληροῦμεν, καὶ τετανικοῦ πάθους ἀπαλλαττόμεθα. Κἀκεῖθεν ἐπανιόντες, καὶ τὴν τοῦ προεστηκότος ὁσίαν ὁσιοπρεπῶς ἐκτελέσαντες, καὶ πᾶσαν αὐτοῦ κέλευσιν περατώσαντες, καὶ πολλαῖς καὶ βαρείαις προσομιλήσαντες θλίψεσιν, ἔν τε τοῖς δυσμικωτέροις εἵνεκα βίβλων ἀναδιφήσεως καὶ διεξελεύσεως ὧν πρώην πεῖραν οὐκ ἔσχομεν ἀφιγμένοι, καὶ πολυμετρήτου παρὰ τῶν ἄρχειν ἐκεῖσε λαχόντων ἀπολελαυκότες φιλοφροσύνης (ἀντιμετρήσαι Κύριος αὐτοῖς ὡς οἷδεν οὗτος τοῖς εὖ ποιοῦσιν ἀντιμετρεῖν), καὶ τοῦ σκοποῦ τετυχηκότες ὡς οὐκ ἔδει βελτιόνως, καὶ αὖθις γεγενημένοι πρὸς τὰ κατ’ Ἔφεσον, ἡσυχίας δείμασθαι καταγώγιον προθυμούμεθα. Καὶ γῆν ἐν τοῖς Ἠμαθίοις εὑρηκότες, ἀπερρηγμένην οἷον τῆς ὁμοχώρου, ψαλμικῶς εἰπεῖν ἔρημον ἄβατον ἄνυδρον, αἰσθητῶν θηρίων καὶ νοητῶν ἐνδιαίτημα, κυκλουμένην μὲν συνοικισμοῖς ἐκ δὲ τοῦ πορρωτέρω, καὶ τὸ μὲν ἐφόδοις ληστρικαῖς, τὸ δὲ θορύβοις οὗσαν ἀπρόσιτον, ἀλλὰ καὶ λυμαντικῶν ἑρπετῶν καθαρεύουσαν, πρὸς δὲ καὶ δαψιλοῦς μετέχουσαν φωτὸς ἐκ τῆς θέσεως, τῷ συνιστᾷν ἐν ταύτῃ τὸ ἡσυχαστήριον ἐπιβάλλομεν.

Munitiz, J.A. (ed.), Nicephori Blemmydae Opera (Corpus Christianorum – Series Graeca 13, Turnhout 1984), 65.44.1-45.8.

Historian George Akropolites's account of Blemmydes as a teacher:

ἐκείνου δὲ τελευτήσαντος μετὰ τὴν εἰς ἡμᾶς τῶν ποιημάτων σαφήνειαν καὶ τὴν τῆς τῶν λόγων τέχνης διδασκαλίαν, παρὰ τὸν Βλεμμύδην Νικηφόρον, ὃν τότε πάντες οἴδαμεν τῶν ἄλλων τελεώτερον ἐν ταῖς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήμαις, ἐφοίτησά τε αὐτὸς καὶ ὅσοι σὺν ἐμοὶ ἐτελοῦντο τὰ λογικά.

Heisenberg, A. – Wirth, P. (eds), Georgii Acropolitae Opera 1 (Stuttgart 1978), 50.2-6.

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>