Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Byzantine army in Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Byzantine army in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12467>

L'armée byzantine en Asie Mineure (10/4/2009 v.1) Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία (10/4/2009 v.1) Byzantine army in Asia Minor (10/4/2009 v.1) 

Χρονολόγιο

 

740: Victory over the Muslims in Akroenon

838: The caliph Al Mu’tasim occupies and destroys Amorion

863: Victory over the emir of Melitene in Lalakaon

934: Occupation of Melitene by the domestikos ton Scholon, John Kourkouas

965: Military campaign of Nikephoros II Phokas, which results in the recovery of Tarsos and Cilicia

1045: Absorption of the Armenian kingdom o Anion

1054: Interception of the sultan Toghrul Beg in front of the fortress of Mantzikert

1071: Defeat and capture of Emperor Romanos IV Diogenes in Mantzikert

1097: Recovery of Nicaea from the Seljuks

1176: Defeat in Mantzikert

1211: Victory of Theodoros Laskaris over the Sultan Kaykhusraw

1304: Catalan campaign in Asia Minor

1329: Defeat of Andronikos III in Pelekanos of Bithynia in battle against the Ottomans

1331: Fall of Nicaea

1337: Fall of Nikomedia
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>