Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Metropolis of Miletus (Byzantium)

Συγγραφή : IBR , Ragia Efi (10/10/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: IBR , Ragia Efi, "Metropolis of Miletus (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8203>

Μιλήτου Μητρόπολις (6/12/2009 v.1) Metropolis of Miletus (Byzantium) (6/12/2009 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

List of hierarchs of Miletus (bishops, archbishops, metropolitans)

1. Bishops:

Kaisarios Eusebios (325)

Ambrakios (343/4)

2. Archbishops:

Hyakinthos (536-538)

John (6th c.)

George (681-692)

Epiphanios (787)

Peter (843, 847)

Ignatios (879)

Sophronios (9ος αι.)

Nikephoros (965-969;)

Michael (10ος-12ος αι.)

3. Metropolitans:

Niketas (1170)

Nikephoros (1170)

Niketas (1172)

Nikephoros (1256)

Nikandros (1256)

Nilos (1365-1369)

Lists compiled according to Fedalto, G., Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series Episcoporum Ecclesiarum Christianarum Orientalium I: Patriarchates Constantinopolitanus (Padova 1988), pp. 199-200, and Ruggieri, V., "A Historical Addendum to the episcopal Lists of Caria," Revue des Etudes Byzantines 54 (1996), pp. 230, 233-234, although Ruggieri does not cite the sources for the names of his list. In our list, the representatives (locus tenens) of the bishops in the councils are included, whenever the names of bishops remain unknown.
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>