Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of Nicomedia

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (7/6/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of Nicomedia",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8850>

Νομισματοκοπείο Νικομήδειας (20/7/2011 v.1) Mint of Nicomedia (15/9/2011 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

LIST OF ILLUSTRATIONS

Fig. 1: Mint of Nikomedia. Follis of Justin I (518-527). On the obverse two Nikes (or angels) crowning the emperor.

Hahn, W. (with the collaboration of Metlich, M.A.), Mοney of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I – Justinian I, 491-565) (Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien 6, Wien 2000), pl. 8, no. 38b.

Fig. 2: Mint of Nikomedia. Follis of Justinian I (518-527) bearing a chronology based on indiction’s year.

Hahn, W. (with the collaboration of Metlich, M.A.), Mοney of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I – Justinian I, 491-565) (Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien 6, Wien 2000), pl. 8, no. 41.

Fig. 3: Mint of Nikomedia. 20 nummi of Justin II (565-578).

Hahn, W., Zur Münzprägung des frühbyzantinischen Reiches. Anastasius I. bis Phocas und Heraclius-Revolte, 491-610 (Wien 2005), p. 117, ΜΙΒ 47a.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>