Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Byzantine army in Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Byzantine army in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12467>

L'armée byzantine en Asie Mineure (10/4/2009 v.1) Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία (10/4/2009 v.1) Byzantine army in Asia Minor (10/4/2009 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Battle of Yarmouk
wikipedia
(Τελευταία επίσκεψη: 6/11/2008)
The Battle of Yarmouk and the end of Byzantine presence in the Near East. Entry in Wikipedia.

Military Intelligence in Arabo-Byzantine Naval Warfare
V. Christides
(Τελευταία επίσκεψη: 27/3/2009)
B. Christides's article from «Byzantium at War» (1997).

Ninth-century Byzantine Army
W. Treadgold
(Τελευταία επίσκεψη: 5/7/2007)
W.T.Treadgold's article «Notes on the numbers and organisation of the ninth-century Byzantine army», Greek, Roman and Byzantine Studies 21 (1980), pp. 269-88

The Battle of Manzikert: Military Disaster or Political Failure?
Paul Markham
(Τελευταία επίσκεψη: 2/1/2008)
Article on the Battle of Manzikert, with an evaluation of its aftermath.

The Byzantines in Battle
G. T. Dennis
(Τελευταία επίσκεψη: 27/3/2009)
G.T. Dennis's article from from «Byzantium at War» (1997).

The Organisation and Support of an Expeditionary Force: Manpower and Logistics in the Middle Byzantine Period
Haldon, J.
(Τελευταία επίσκεψη: 5/6/2007)
J. Haldon's article from “Byzantium at War” (1997).

Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204
J. F. Haldon
(Τελευταία επίσκεψη: 6/11/2008)
J. Haldon's book on the Byzantine army, preview from Google Books.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>