Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Iconoclasm in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Iconoclasm in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7880>

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (6/2/2007 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Decree of Second Council of Nicea, 787 (in english)

(Τελευταία επίσκεψη: 3/1/2008)
English translation of the Decree of 7th Ecumenical Council (Nicaea 787).

Iconoclasm in Eighth-century Byzantium

(Τελευταία επίσκεψη: 3/1/2008)
The iconoclast and the iconodule views on the veneration of images.

Iconoclastic Council, 754 (in english)

(Τελευταία επίσκεψη: 3/1/2008)
English translation of the definition of the Iconoclastic Council of Constantinople, 754.

Medieval Sourcebook: John of Damascus: In Defense of Icons, 8th Century

(Τελευταία επίσκεψη: 4/4/2007)
A translation in English of John of Damascus' texts in defence of icon veneration.

Medieval Sourcebook: St. John of Damascus: Apologia Against Those Who Decry Holy Images

(Τελευταία επίσκεψη: 4/4/2007)
A translation in English of one of John of Damascus' works against Iconoclasm.

New Advent - Iconoclasm

(Τελευταία επίσκεψη: 13/12/2007)
Entry on Iconocalsm in tha Catholic Encyclopedia, with reference to the role of the Roman Church in the Iconoclastic dispute.

The Iconoclast Era
Лазарев В. Н.
(Τελευταία επίσκεψη: 6/12/2007)
The chapter on art in the Iconoclast era from V. Lazarev's History of the Byzantine Painting (in russ.)

The Theological Background of Iconoclastic Church Programmes
Baranov Vladimir A.
(Τελευταία επίσκεψη: 3/6/2009)
An article on the theological aspects of iconographic programmes during Iconoclasm.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>