Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Trade with the East (Byzantium)

Συγγραφή : Dimitroukas Ioannis (28/11/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Dimitroukas Ioannis, "Trade with the East (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8052>

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (6/3/2010 v.1) Trade with the East (Byzantium) (15/12/2011 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Map: Armenia, Colchis, Iberia, Albania
Samuel Butler, Ernest Rhys
(Τελευταία επίσκεψη: 7/5/2008)
Map of the eastern and northeastern regions of Asia Minor in Antiquity, showing the historical regions and featuring the important cities.

Map: Asia Minor (Late Antiquity)
William R. Shepherd
(Τελευταία επίσκεψη: 1/1/1901)
Map of Asia Minor in Late Antiquity, showing the new Roman provinces and featuring the important cities.

Map: Asia Minor and the surroundings
William R. Shepherd
(Τελευταία επίσκεψη: 1/1/1901)
Map of Asia Minor and the adjoining regions.

Map: Caspian area and eastwards
Samuel Butler, Ernest Rhys
(Τελευταία επίσκεψη: 1/1/1901)
Map of the southeastern regions of Caspia in Antiquity, showing the historical regions inhabited by the Parthians, Persians and Turks, and featuring the important cities.

Map: Medieval Commerce, Asia
William R. Shepherd
(Τελευταία επίσκεψη: 7/5/2008)
Map of the important trade centres of Asia in the Middle Ages.

Map: Syria, Mesopotamia, Assyria
Samuel Butler, Ernest Rhys
(Τελευταία επίσκεψη: 7/5/2008)
Map of the southeastern regions of Asia Minor in Antiquity, showing the historical regions and featuring the important cities.

Map: The Mongol Dominions (1300-1405)
William R. Shepherd
(Τελευταία επίσκεψη: 7/5/2008)
Asia Minor (Byzantine, Seljuk and Ottoman territories) in the 14th C., surrounded by Mogol-occupied land.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>