Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

State of the Paulicians

Συγγραφή : Makripoulias Christos (30/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "State of the Paulicians",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9146>

Παυλικιανών Κράτος (7/3/2007 v.1) State of the Paulicians (15/2/2007 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Byzantine Ideas on Reincarnation and Final Restoration
Alexakis Alexander
(Τελευταία επίσκεψη: 2/5/2007)
Article on the byzantine ideas on reincarnation, refering, amond others, to the Paulicians' teachings.

Paulicians
Adrian Fortescue
(Τελευταία επίσκεψη: 13/11/2007)
Entry about the doctrine and the history of the Paulicians in the The Catholic Encyclopaedia.

Review: The Paulician Heresy de GARSOIAN( Nina G.)
M. Meslin
(Τελευταία επίσκεψη: 18/12/2007)
Review of N. Garsoian's «The Paulician Heresy», with a brief account of the history of Paulicians and sententious reference to some of the author's remarks regardind the Paulician doctrine.

The Paulician Heresy
Edward Gibbon
(Τελευταία επίσκεψη: 4/2/2008)
A chapter from E. Gibbon's «The Decline and Fall of the Roman Empire» on the Paulicians.

Византийская империя в IX - начале XI вв. Болгария в VII - начале X в.

(Τελευταία επίσκεψη: 13/11/2007)
Map of the Byzantine Empire ( 9th-early 11th cent) in Russian. On the right corner of the map is marked the region of the state of the Paulicians. From the Encyclopaedia "World History", vol 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>