Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Γενικά

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

88

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άγδιστις

Άγδιστις (14/10/2005 v.1) Agdistis (19/1/2006 v.1)

Η Άγδιστις ήταν ένα ερμαφρόδιτο πλάσμα από τη Φρυγία της Μικράς Ασίας. Καμία απεικόνισή του δεν σώζεται στην αρχαία τέχνη, ενώ στις πηγές διασώζονται δύο εκδοχές αναφορικά με το μύθο του.

περισσότερα...

 

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία - προς ανάθεση Ayan and Derebey in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Άγιος Προκόπιος, Ναός Χαλάτς Μαναστίρ, Ζωγραφικός Διάκοσμος

Άγιος Προκόπιος, Ναός Χαλάτς Μαναστίρ, Ζωγραφικός Διάκοσμος (14/10/2005 v.1) St. Prokopios, Halaç Manastır, Wall Painting (19/1/2006 v.1)

Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του Χαλάτς Μαναστίρ σώζονται μόνο η παράσταση της Βρεφοκρατούσας στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας και ορισμένα απλά διακοσμητικά μοτίβα στα τόξα και στη βάση του τρούλου. Χρώμα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να τονίζει τον γλυπτό αρχιτεκτονικό διάκοσμο του ναού. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται περί τα μέσα του 11ου αιώνα.

περισσότερα...

 

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Καπιλί Βαντισί Κιλισεσί, Ζωγραφικός Διάκοσμος

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Καπιλί Βαντισί Κιλισεσί, Ζωγραφικός Διάκοσμος - προς ανάθεση St. Prokopios, Kapılı Vadısı Kilisesi, Wall Painting - προς ανάθεση

 

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Παντζαρλίκ Κιλισέ, Ζωγραφικός Διάκοσμος

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Παντζαρλίκ Κιλισέ, Ζωγραφικός Διάκοσμος (14/10/2005 v.1) St. Prokopios, Pancarlık Kilise, Wall Painting (19/1/2006 v.1)

Ένας από τους πιο λεπτομερείς χριστολογικούς κύκλους της περιοχής της Καππαδοκίας, με έμφαση στη δημόσια ζωή και τα θαύματα του Χριστού, κοσμεί το Pancarlık Kilise στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου. Ανήκει στους αρχαϊκούς διακόσμους της περιοχής και χρονολογείται, κατά την επικρατέστερη άποψη, περί τον 9ο με 10ο αιώνα.

περισσότερα...

 

Άδης - Πλούτων - Χάρων

Άδης - Πλούτων - Χάρων - προς ανάθεση Hades - Pluton - Charon - προς ανάθεση

 

Αθηνά

Αθηνά - προς ανάθεση Athena - προς ανάθεση

 

Αθηνά - Μα

Αθηνά - Μα - προς ανάθεση Athena - Ma - προς ανάθεση

 

Αθηνά Ιλιάς

Αθηνά Ιλιάς - προς ανάθεση Athena Iliad - προς ανάθεση

 

Αθηνά Λατμία

Αθηνά Λατμία - προς ανάθεση Athena Latmia - προς ανάθεση