Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Ακρίτες

Ακρίτες (14/10/2005 v.1) Akritai (19/1/2006 v.1)

Ακρίτες ήταν οι κάτοικοι των συνόρων. Σε κείμενα στρατηγικής του 10ου και 11ου αιωνα, «ακρίτες» ονομάζονται οι ένοπλοι που είχαν την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων του Βυζαντίου στη Μικρά Ασία, είτε ανήκαν στον τακτικό στρατό, είτε ήσαν πληθυσμοί που κατοικούσαν στη μεθόριο και ενισχύονταν από την κεντρική εξουσία, οικονομικά ή με την παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης. Η δράση των αυτών των «ακριτών» συνέβαλε σημαντικά στην άμυνα της Βυζαντινής Μικράς Ασίας και η αντίληψη που είχαν οι σύγχρονοί...

περισσότερα...

 

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantoum), Demoi - προς ανάθεση

 

Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο)

Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο) (10/4/2008 v.1) Aristocracy in Asia Minor (Byzantium) (26/1/2006 v.1) L'aristocratie micrasiatique (Byzance) (14/10/2005 v.1)

Τα χαρακτηριστικά της αριστοκρατίας της Μικράς Ασίας κατά τη Μεσαιωνική περίοδο διαμορφώθηκαν μέσα από τις μάχες εναντίον των Αράβων. Οι πιο επιφανείς οικογένειες είχαν πρόγονό τους κάποιον αξιωματούχο που διακρίθηκε σε αυτές τις μάχες. Κατά τον 11ο αιώνα, η αριστοκρατία μονοπώλησε τα ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα, γεγονός που εξηγεί την αύξηση του πλούτου της κατά τη διάρκεια της επέκτασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθώς και τις φιλοδοξίες των αριστοκρατών για κατάληψη του αυτοκρατορικού...

περισσότερα...

 

Αρμένιοι στην Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Αρμένιοι στην Μ. Ασία (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Armenians in Asia Minor Byzantium) - προς ανάθεση

 

Αρσενιατικό Ζήτημα, 1260/1-1290

Αρσενιατικό Ζήτημα, 1260/1-1290 - προς ανάθεση Arsenite Schisma, 1260/1-1290 - προς ανάθεση

 

Αρτούκιδες

Αρτούκιδες  - προς ανάθεση Artoukides - προς ανάθεση

 

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία

Βενετοί Έμποροι και Εμπορικές Βάσεις στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Venetian merchants and trade centres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Δανισμένιδες

Δανισμένιδες - προς ανάθεση Danişmendids - προς ανάθεση

 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Jews in Asia Minor (Byzantium) (26/1/2006 v.1)

Η έντονη παρουσία των Εβραίων στη Βυζαντινή Μικρά Ασία έχει τις ρίζες της σε προγενέστερες περιόδους. Οι ιουδαϊκές κοινότητες της περιοχής άνθησαν κατά τη Ρωμαϊκή και την Πρωτοβυζαντινή εποχή. Στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ιδίως τον 10ο-12ο αιώνα, παρατηρούνται μετακινήσεις Εβραίων από και προς τα εδάφη της Μικράς Ασίας, ενώ η παρουσία τους είναι εμφανής στην περιοχή έως το τέλος της βυζαντινής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία τον 14ο αιώνα.

περισσότερα...

 

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Mardaites in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Οι Μαρδαΐτες ήταν χριστιανικός λαός που ζούσε στο όρος Αμανός της Συρίας. Στα τέλη του 7ου αιώνα πολέμησαν ως σύμμαχοι των Βυζαντινών εναντίον των Αράβων. Μετά τη σύναψη ειρήνης μεταξύ των αντιμαχομένων, πολλοί Μαρδαΐτες μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν από τους Βυζαντινούς στη ΝΑ Μικρά Ασία, όπου ενσωματώθηκαν στις ναυτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας. Η παρουσία τους στη Μικρά Ασία μαρτυρείται τουλάχιστον έως το δεύτερο ήμισυ του 10ου αιώνα.

περισσότερα...