Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οθωμανική περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

26

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία - προς ανάθεση Ayan and Derebey in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Ακαδημία Κυδωνιών, Αϊβαλί

Ακαδημία Κυδωνιών, Αϊβαλί (14/10/2005 v.1) Academy of Cydoniae, Ayvalık (19/1/2006 v.1)

Ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά κέντρα των ελληνορθοδόξων του μικρασιατικού χώρου με ευρύτατη ακτινοβολία. Στο δυναμικό της ανήκαν μερικοί από τους σπουδαιότερους λογίους της εποχής που εντάσσονταν στο πνευματικό κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

περισσότερα...

 

Αλεβήδες στη Μ. Ασία

Αλεβήδες στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Alevis in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή (14/10/2005 v.1) Discovery of the Digenis Epic (20/1/2006 v.1)

Στο λήμμα αυτό εξετάζονται οι διαφορετικές επιπτώσεις στην ελληνική, την ποντιακή και την καππαδοκική λαογραφία από την ανακάλυψη (Τραπεζούντα, 1868) και δημοσίευση (Παρίσι, 1875) του έπους του Διγενή Ακρίτα.

περισσότερα...

 

Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών

Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών - προς ανάθεση Anaxagoreios School, Vourla - προς ανάθεση

 

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.)

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.) (14/10/2005 v.1) Antioch Question (End 19th c.) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το 1898 ο Πατριάρχης Αντιοχείας Σπυρίδων αναγκάστηκε να παραιτηθεί έπειτα από απαίτηση των αρχιερέων του θρόνου Αντιοχείας. Η παραίτηση αυτή οδήγησε την Εκκλησία Αντιοχείας σε βαθύτατη κρίση η οποία έμεινε γνωστή ως Αντιοχικό ζήτημα. Οι διαστάσεις του ζητήματος αυτού δεν ήσαν μόνο εκκλησιαστικές. Παρότι οι εμπλεκόμενες πλευρές προέρχονταν κυρίως από το χώρο της Εκκλησίας, η ταχύτατη πολιτικοποίηση του ζητήματος ενέπλεξε και μη εκκλησιαστικούς παράγοντες.

περισσότερα...

 

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα (14/10/2005 v.1) Disputes among locals and Asia Minor refugees, Greece - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Οι αντιθέσεις που προέκυψαν ανάμεσα σε Μικρασιάτες πρόσφυγες και σε γηγενείς την περίοδο του Μεσοπολέμου οφείλονταν άλλοτε σε τριβές που σχετίζονταν με πολιτικές αντιπαλότητες, άλλοτε σε αντιμαχόμενα οικονομικά συμφέροντα και άλλοτε στην αμοιβαία καχυποψία που δημιούργησαν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που ήταν αρκετά εμφανείς τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάσταση.

περισσότερα...

 

Απογραφές και Πολιτική στη Μ. Ασία, 19ος - 20ός αι.

Απογραφές και Πολιτική στη Μ. Ασία, 19ος - 20ός αι. - προς ανάθεση Census and Politic in Asia Minor, 19th-20th c. - προς ανάθεση

 

Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (14/10/2005 v.1) Refugee Resettlement in Inter-War Greece - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου η αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων υπήρξε βασική μέριμνα των ελληνικών κυβερνήσεων και της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ). Για την υλοποίηση του στόχου αυτού ελήφθησαν μια σειρά από μέτρα που απέβλεπαν στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της στέγασης και της απασχόλησης των προσφύγων.

περισσότερα...

 

Αραβόφωνοι Ορθόδοξοι Κιλικίας

Αραβόφωνοι Ορθόδοξοι Κιλικίας - προς ανάθεση Arabic-Speaking Orthodox Christians of Cilicia - προς ανάθεση