Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πολιτική

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

9

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από το Βεσπασιανό

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από το Βεσπασιανό - προς ανάθεση Reorganization of the East by Vespasian - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Αύγουστο

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Αύγουστο - προς ανάθεση Reorganization of the East by Augustus - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Καλιγούλα

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Καλιγούλα - προς ανάθεση Reorganization of the East by Caligula - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Τιβέριο

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Τιβέριο - προς ανάθεση Reorganization of the East by Tiberius - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Τραϊανό

Αναδιοργάνωση της Ανατολής από τον Τραϊανό - προς ανάθεση Reorganization of the East by Trajan - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ασίας από τον Αντώνιο

Αναδιοργάνωση της Ασίας από τον Αντώνιο - προς ανάθεση Reorganization of Asia by Antonius - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Ασίας από τον Κλαύδιο

Αναδιοργάνωση της Ασίας από τον Κλαύδιο - προς ανάθεση Reorganization of Asia by Claudius - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Μ. Ασίας από τον Μ. Αλέξανδρο

Αναδιοργάνωση της Μ. Ασίας από τον Μ. Αλέξανδρο - προς ανάθεση Reorganization of Asia Minor by Alexander the Great - προς ανάθεση

 

Αναδιοργάνωση της Μ. Ασίας από τον Πομπήιο

Αναδιοργάνωση της Μ. Ασίας από τον Πομπήιο (14/10/2005 v.1) Reorganization of the East by Pompeius (20/1/2006 v.1)

Το λήμμα αναφέρεται στα μέτρα που πήρε ο Πομπήιος για να οργανώσει τα εδάφη που προστέθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά το Γ' Μιθριδατικό πόλεμο (66-62 π.Χ.).

περισσότερα...

 

Αναδιοργάνωση της Μικράς Ασίας, 129-126 π. Χ.

Αναδιοργάνωση της Μικράς Ασίας, 129-126 π. Χ. (14/10/2005 v.1) Reorganization of Asia Minor, 129-126 BC (20/1/2006 v.1)

O θάνατος του βασιλιά του Περγάμου Αττάλου Γ' (133 π.Χ.) και η συνακόλουθη διαμόρφωση της επαρχίας της Ασίας (129 π.Χ.) έφεραν τη Ρώμη απευθείας αντιμέτωπη με τα προβλήματα της επαρχίας αυτής. Οι αδέξιοι χειρισμοί της στο επίπεδο τόσο της εξωτερικής (κυρίως σε σχέση με τον Πόντο), όσο και της εσωτερικής πολιτικής οδήγησαν στη δίνη των Μιθριδατικών πολέμων το 88 π.Χ.

περισσότερα...