Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οικογένειες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αμυτζαντάριοι

Αμυτζαντάριοι (14/10/2005 v.1) Amytzantarioi (20/1/2006 v.1)

Οι Αμυτζαντάριοι ήταν, πιθανόν, μια αριστοκρατική «οικογένεια» της Τραπεζούντας ή μια κοινωνική ομάδα, με ενδεχόμενη κοινή καταγωγή. Η δράση των Αμυτζαντάριων τοποθετείται χρονικά το 14ο αιώνα και συνδέεται στενά με τις εμφύλιες διενέξεις που ξέσπασαν στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας την περίοδο εκείνη.

περισσότερα...

 

Αργυροί (Αργυρόπουλοι)

Αργυροί (Αργυρόπουλοι) (14/10/2005 v.1) Argyros (Argyropoulos) Family (24/1/2006 v.1)

Η βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια των Αργυρών εμφανίζεται στα μέσα του 9ου αιώνα. Αρχικά έχει δεσμούς με το θέμα του Χαρσιανού, και αργότερα και με το θέμα των Ανατολικών. Το απόγειο της ακμής αυτής της οικογένειας αποτελεί η βασιλεία του Ρωμανού Γ΄ Αργυρού. Στα τέλη του 11ου αιώνα το κύρος των Αργυρών αρχίζει να μειώνεται.

περισσότερα...

 

Βοτανειάτες

Βοτανειάτες (14/10/2005 v.1) Botaneiates family (24/1/2006 v.1)

Αριστοκρατική οικογένεια μικρασιατικής καταγωγής, η οποία εμφανίστηκε κατά τον 9ο αιώνα. Τα γνωστότερα μέλη της οικογένειας άσκησαν σημαντικά στρατιωτικά καθήκοντα κατά τον 11ο αιώνα. Ο πλέον εξέχων εκπρόσωπος της οικογένειας ήταν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης (1078-1081). Οι Βοτανειάτες κατόρθωσαν να διατηρήσουν υψηλή θέση στη βυζαντινή κοινωνία κατά το 12ο αιώνα, συνάπτοντας συγγενικές σχέσεις με τις οικογένεις των Δουκών και των Κομνηνών.

περισσότερα...

 

Βούρτζηδες (Μπούρτζηδες ή Βούρτζοι)

Βούρτζηδες (Μπούρτζηδες ή Βούρτζοι) (14/10/2005 v.1) Bourtzes family (24/1/2006 v.1)

Η μικρασιατική οικογένεια των Βούρτζηδων, αρμενικής ή αραβικής καταγωγής, εμφανίσθηκε το 10ο αιώνα. Μέλη της ανέλαβαν εξαρχής υψηλά στρατιωτικά αξιώματα, ενώ μέγιστη σημασία για τους Βούρτζηδες είχε η σύναψη συγγενικών δεσμών με την οικογένεια των Μελισσηνών. Η οικογένεια των Βούρτζηδων άρχισε να χάνει το κύρος και τη δύναμή της από τα τέλη του 11ου αιώνα. Το 13ο αιώνα είχε πλέον αποδυναμωθεί εντελώς.

περισσότερα...

 

Βραγχίδαι

Βραγχίδαι (24/1/2006 v.1) Branchidae (14/10/2005 v.1)

Οι Βραγχίδες, όπως τα Δίδυμα, είναι τοπωνύμιο στην ιστορική περιοχή της Μιλήτου. Ωστόσο, συχνά ερμηνεύεται ως το όνομα μιας οικογένειας ιερέων από τα Δίδυμα, προς τιμήν των μελών της οποίας είχε στηθεί σειρά καθιστών αγαλμάτων κατά μήκος της Ιεράς Οδού που οδηγούσε στο ναό του Απόλλωνα.

περισσότερα...

 

Γαβράδες

Γαβράδες (14/10/2005 v.1) Gabras family - προς ανάθεση

Αριστοκρατική οικογένεια με καταγωγή από το ανατολικό τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τη Χαλδία. Εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα και τα μέλη της ασκούσαν κυρίως στρατιωτικά καθήκοντα. Συχνά τάσσονταν εναντίον των εκπροσώπων της αυτοκρατορικής εξουσίας. Μετά την εισβολή των Σελτζούκων στη Μικρά Ασία, κάποια μέλη των Γαβράδων κατατάχθηκαν σε τουρκικές υπηρεσίες. Μέλη της οικογένειας αυτής δραστηριοποιήθηκαν στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Κατά την Υστεροβυζαντινή περίοδο...

περισσότερα...

 

Δαλασσηνοί

Δαλασσηνοί (14/10/2005 v.1) Dalassenoi (25/1/2006 v.1)

Επιφανής αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια η οποία εμφανίζεται στα τέλη του 10ου αιώνα. Τα μέλη της κατείχαν εξέχουσα θέση στη βυζαντινή στρατιωτική ιεραρχία, ενώ ήδη στη δεύτερη γενιά των Δαλασσηνών δόθηκε η δυνατότητα να καταλάβουν την ανώτατη εξουσία. Η παρακολούθηση των πληροφοριών που την αφορούν είναι δυνατή μέχρι τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα, όμως μετά το 1204 η οικογένεια χάνει τη θέση της στα ανώτερα στρώματα της βυζαντινής κοινωνίας.

περισσότερα...

 

Δοκειανοί

Δοκειανοί - προς ανάθεση Dokeianoi - προς ανάθεση

 

Δούκες

Δούκες (14/10/2005 v.1) Doukas familly (26/1/2006 v.1)

Οι Δούκες υπήρξαν μία από τις επιφανέστερες αριστοκρατικές οικογένειες της Μικράς Ασίας και προέρχονταν από την Παφλαγονία. Από τα μέσα του 9ου αιώνα έως το 1204 μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ξεχωριστές ομάδες που έφεραν το επώνυμο αυτό, από τις οποίες το οικογενειακό όνομα των Δουκών δόξασαν οι εκπρόσωποι της πρώτης και της τρίτης ομάδας. Τον 11ο αιώνα δύο μέλη της οικογένειας των Δουκών ανέβηκαν στο θρόνο της αυτοκρατορίας και, μετά τη σύναψη συγγενικών σχέσεων με τους Κομνηνούς, έγιναν μία...

περισσότερα...

 

Δωρανίτες

Δωρανίτες (14/10/2005 v.1) Doranitai (26/1/2006 v.1)

Αριστοκρατική οικογένεια του Πόντου. Η δράση των Δωρανιτών συνδέθηκε στενά με τις εμφύλιες διενέξεις που ξέσπασαν στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας την περίοδο της βασιλείας της Ειρήνης Παλαιολογίνας (1340-1341) και συνέχισαν να ταλανίζουν και να διχάζουν το κράτος μέχρι τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου Γ' Μεγάλου Κομνηνού (1349-1390). Οι σχέσεις τους με το θρόνο αποκαταστάθηκαν το γ΄ τέταρτο του 14ου αιώνα.

περισσότερα...