Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Δυναστείες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ατταλίδες

Ατταλίδες - προς ανάθεση Attalids - προς ανάθεση

 

Δούκες

Δούκες (14/10/2005 v.1) Doukas familly (26/1/2006 v.1)

Οι Δούκες υπήρξαν μία από τις επιφανέστερες αριστοκρατικές οικογένειες της Μικράς Ασίας και προέρχονταν από την Παφλαγονία. Από τα μέσα του 9ου αιώνα έως το 1204 μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ξεχωριστές ομάδες που έφεραν το επώνυμο αυτό, από τις οποίες το οικογενειακό όνομα των Δουκών δόξασαν οι εκπρόσωποι της πρώτης και της τρίτης ομάδας. Τον 11ο αιώνα δύο μέλη της οικογένειας των Δουκών ανέβηκαν στο θρόνο της αυτοκρατορίας και, μετά τη σύναψη συγγενικών σχέσεων με τους Κομνηνούς, έγιναν μία...

περισσότερα...

 

Δυναστεία Κομμαγηνής

Δυναστεία Κομμαγηνής - προς ανάθεση Dynasty of Commagene - προς ανάθεση

 

Μιθριδατική Δυναστεία

Μιθριδατική Δυναστεία (14/10/2005 v.1) Mithridatic Dynasty - προς ανάθεση

Οι περσικής καταγωγής εξελληνισμένοι ηγεμόνες (281-63 π.Χ.) της επικράτειας που ονομάστηκε μεταγενέστερα Βασίλειο του Πόντου. Ο γνωστότερος από αυτούς είναι ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ Διόνυσος (120-63 π.Χ.).

περισσότερα...

 

Παλαιολόγεια δυναστεία (1259-1453)

Παλαιολόγεια δυναστεία (1259-1453) (13/4/2007 v.1) Palaeologan Dynasty (1259-1453) (28/6/2007 v.1)

Οι Παλαιολόγοι ήταν η τελευταία βυζαντινή αυτοκρατορική δυναστεία και άσκησε την εξουσία για περίπου δύο αιώνες (1259-1453). Εννέα αυτοκράτορες της τελευταίας περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωσή της από τους Οθωμανούς (1261-1453), ήταν μέλη της Παλαιολόγειας δυναστείας που προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διατηρήσουν το κράτος σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διπλωματία (επιγαμίες, ενωτική εκκλησιαστική...

περισσότερα...

 

Πτολεμαίοι

Πτολεμαίοι - προς ανάθεση Ptolemy - προς ανάθεση

 

Σελευκίδες

Σελευκίδες - προς ανάθεση Seleucids - προς ανάθεση

 

Φρυγική ή του Αμορίου Δυναστεία (820-867)

Φρυγική ή του Αμορίου Δυναστεία (820-867) - προς ανάθεση Phrygian or Amorian Dynasty (820-867) - προς ανάθεση