Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βαθύ

Συγγραφή : Σταματόπουλος Δημήτριος (8/10/2001)

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Βαθύ», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12183>

Βαθύ (31/7/2009 v.1) Vathy (Feti) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παραθαλάσσιο χωριό στην Κυζικηνή χερσόνησο κατοικούμενο αποκλειστικά από ελληνορθόδοξους. Οι κάτοικοι ήταν κυρίως ναυτικοί, αν και κάποιοι ασχολούνταν με τη σηροτροφία και την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών.

Διοικητική Υπαγωγή

Καϊμακαμλίκι Αρτάκης, μουτεσαριφλίκι Μπαλούκεσερ, βιλαέτι Προύσας

Ιστορική Περιοχή

Βιθυνία

Γεωγραφική Θέση

Βορειοδυτική Μικρά Ασία

Άλλες Ονομασίες

Feti, Turan (σημ. ονομασία)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>