Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βαάνης ο Ρυπαρός

Συγγραφή : Μακρυπούλιας Χρήστος (28/11/2003)

Για παραπομπή: Μακρυπούλιας Χρήστος, «Βαάνης ο Ρυπαρός», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3881>

Βαάνης ο Ρυπαρός (4/2/2008 v.1) Baanes the Filthy (11/7/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Βαάνης γεννήθηκε στην Αρμενία στα μέσα του 8ου αιώνα περίπου, από πατέρα εβραϊκής καταγωγής που είχε προσηλυτισθεί στην κοινότητα των Παυλικιανών και μητέρα αρμενικής καταγωγής, μαθήτρια του διδασκάλου των Παυλικιανών Ιωσήφ-Επαφροδίτου. Μαθήτευσε κοντά στον Ιωσήφ-Επαφρόδιτο, τον οποίον και διαδέχθηκε ως διδάσκαλος των Παυλικιανών ερχόμενος σε σύγκρουση με τον άλλο διδάσκαλο, τον Σέργιο-Τυχικό. Πέθανε μεταξύ 800/801 και 834/5.

Κύρια Ιδιότητα

Διδάσκαλος των Παυλικιανών

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

μεταξύ 800/801-834/5, πιθανώς Κυνοχώριον, κοντά στη Νεοκαισάρεια

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

μέσα 8ου αι. περίπου, Αρμενία

Άλλα Ονόματα

Ρυπαρός

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>