Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βαλαβάνης Ιωάννης

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (22/11/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Βαλαβάνης Ιωάννης», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3886>

Βαλαβάνης Ιωάννης (23/1/2006 v.1) Valavanis, Ioannis (13/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Ιωάννης Βαλαβάνης γεννήθηκε στην Κερασούντα το 1830. Ο «γλωσσογράφος ελληνοδιδάσκαλος» διέπρεψε στη συλλογή γλωσσικού υλικού και βραβεύτηκε το 1880 από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως για τη μελέτη του για την ποντιακή γλώσσα με τίτλο Ζώντα Μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής. Πέθανε στην Κερασούντα το 1899.

Κύρια Ιδιότητα

Λόγιος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1899, Κερασούντα

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1830, Κερασούντα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>