Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δαρδανελίων και Λαμψάκου Μητρόπολις

Συγγραφή : Χαριτόπουλος Ευάγγελος (15/9/2005)

Για παραπομπή: Χαριτόπουλος Ευάγγελος, «Δαρδανελίων και Λαμψάκου Μητρόπολις», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4057>

Δαρδανελίων και Λαμψάκου Μητρόπολις (22/2/2006 v.1) Diocese of Lampsacus and the Dardanelles (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Οθωμανικής περιόδου, οι περιοχές των Δαρδανελίων και της Ελλησποντιακής Μυσίας υπάγονταν εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Κυζίκου ως τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ιδρύθηκε η μητρόπολη Δαρδανελίων και Λαμψάκου, η οποία περιλάμβανε 23 χριστιανικές κοινότητες με έδρα τη Λάμψακο.

Ιστορική Περιοχή

Μυσία

Γεωγραφική Θέση

Ελλήσποντος, Μυσία

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>