Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ναυμαχία Αβύδου, 411 π.Χ.

Συγγραφή : Ντόουσον Μαρία - Δήμητρα (15/4/2002)

Για παραπομπή: Ντόουσον Μαρία - Δήμητρα , «Ναυμαχία Αβύδου, 411 π.Χ.», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5478>

Ναυμαχία Αβύδου, 411 π.Χ. (21/4/2008 v.1) Naval Battle of Abydus, 411 B.C. (9/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ναυμαχία της Αβύδου (411 π.Χ.) έφερε αντιμέτωπους τους Αθηναίους στρατηγούς του στόλου του Ελλησπόντου με το συνασπισμό Λακεδαιμονίων και Φαρνάβαζου Β΄ κατά τη διάρκεια του Ιωνικού πολέμου. Την αναμέτρηση έκρινε η παρέμβαση του Αλκιβιάδη υπέρ των Αθηναίων.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Άβυδος, Τρωάδα

Χρονολόγηση

411 π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>