Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σάββας Ασιδηνός

Συγγραφή : Βουγιουκλάκη Πηνελόπη (20/2/2003)

Για παραπομπή: Βουγιουκλάκη Πηνελόπη, «Σάββας Ασιδηνός», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6016>

Σάββας Ασιδηνός (15/12/2009 v.1) Sabas Asidenos   (15/12/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Σάββας Ασιδηνός (β΄ μισό 12ου - α΄ μισό 13ου αιώνα) ήταν αξιωματούχος της αυλής και είχε σχέση συγγένειας με τον αυτοκρατορικό οίκο των Λασκαριδών. Το 1204, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, έθεσε για μικρό χρονικό διάστημα υπό την εξουσία του την κοιλάδα του κάτω ρου του Μαιάνδρου. Προς το τέλος της ζωής του έλαβε το αξίωμα του σεβαστοκράτορος.

Κύρια Ιδιότητα

Ηγεμόνας

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

α΄ μισό 13ου αιώνα

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

β΄ μισό 12ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>