Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σαββόπουλος Κ.

Συγγραφή : Καραχρήστος Ιωάννης (28/6/2002)

Για παραπομπή: Καραχρήστος Ιωάννης, «Σαββόπουλος Κ.», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6017>

Σαββόπουλος Κ. (21/4/2008 v.1) Savvopoulos, K. (26/10/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπάλληλος του Μονοπωλίου Καπνού και βουλευτής Καρασή Κυδωνιών στην οθωμανική βουλή και στις τρεις βουλευτικές περιόδους από το 1908 μέχρι το 1918. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις χριστιανικών πληθυσμών από τα παράλια προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου.

Κύρια Ιδιότητα

Βουλευτής

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1917

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Δεύτερο μισό 19ου αιώνα (;)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>