Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Παντζαρλίκ Κιλισέ, Ζωγραφικός Διάκοσμος

Συγγραφή : Φουκανέλη Γεωργία (22/11/2002)

Για παραπομπή: Φουκανέλη Γεωργία, «Άγιος Προκόπιος, Ναός, Παντζαρλίκ Κιλισέ, Ζωγραφικός Διάκοσμος», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3390>

Άγιος Προκόπιος, Ναός, Παντζαρλίκ Κιλισέ, Ζωγραφικός Διάκοσμος (6/2/2006 v.1) St. Prokopios, Pancarlık Kilise, Wall Painting (15/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένας από τους πιο λεπτομερείς χριστολογικούς κύκλους της περιοχής της Καππαδοκίας, με έμφαση στη δημόσια ζωή και τα θαύματα του Χριστού, κοσμεί το Pancarlık Kilise στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου. Ανήκει στους αρχαϊκούς διακόσμους της περιοχής και χρονολογείται, κατά την επικρατέστερη άποψη, περί τον 9ο με 10ο αιώνα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Άγιος Προκόπιος, Καππαδοκία

Χρονολόγηση

9oς-10ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>