Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γαληνός

Συγγραφή : Φαφούτη Σταματία (18/9/2003)

Για παραπομπή: Φαφούτη Σταματία , «Γαληνός», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3988>

Γαληνός (6/2/2006 v.1) Galen (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Γαληνός ήταν γιατρός του 2ου αι. μ.Χ. Γεννήθηκε στην Πέργαμο, αλλά πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Ρώμη, όπου εργάστηκε και ως αυτοκρατορικός γιατρός στην αυλή του Μάρκου Αυρήλιου. Κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία της ιατρικής κυρίως λόγω του πλουσιότατου συγγραφικού του έργου.

Κύρια Ιδιότητα

Γιατρός

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

201 μ.Χ.;

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

129 μ.Χ. - Πέργαμος

Άλλα Ονόματα

Κλαύδιος Γαληνός

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>