Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γεωργικοί Σύλλογοι της Δυτικής Μικράς Ασίας

Συγγραφή : Χουμεριανός Μανώλης (6/8/2002)

Για παραπομπή: Χουμεριανός Μανώλης, «Γεωργικοί Σύλλογοι της Δυτικής Μικράς Ασίας», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4011>

Γεωργικοί Σύλλογοι της Δυτικής Μικράς Ασίας (16/10/2007 v.1) Agricultural Associations, Western Asia Minor - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγκρότηση γεωργικών συλλόγων στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα οφειλόταν στην ανάγκη για ενημέρωση και συλλογική στάση του αγροτικού κόσμου έναντι της εμπορευματοποίησης μερικών αγροτικών προϊόντων.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Δυτικά παράλια Μικράς Ασίας

Χρονολόγηση

δ΄ τέταρτο 19ου αιώνα – α΄ τέταρτο 20ού αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>